By SwissBiH

Od novembra naredne godine u KS uvodi se zabrana korištenja uglja

Kanton Sarajevo je pokrenuo izradu Akcionog plana strategije ograničenja korištenja čvrstih goriva za period 2021-2031. godina.

****
Pratite nas i budite dnevno informisani

Najvažnije iz svijeta ekonomije i biznisa
****

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, koju je utvrdila jučer Vlada KS, obavezuje da se Akcionim planom uvrsti i zabrana posjedovanja i korištenja uglja u individualnim i kolektivnim objektima za stanovanje, te privrednim i objektima društvene infrastrukture na području KS.

“Akcionim planom će biti jasno definisano ko, šta i u kojem vremenskom periodu treba uraditi kada je riječ o moratoriju na  korištenje čvrstih goriva.  U prvom redu se to odnosi na zabranu posjedovanja i korištenja uglja, dok će se neke druge mjere uvoditi postepeno, s obzirom da je riječ o desetogodišnjem planu. Ukoliko se ispoštuju sve mjere iz Akcionog plana, zabrana posjedovanja i korištenja uglja uvodi se od 01. novembra 2021. godine”, naveo je ministar prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša KS Faruk Kapidžić.

Plan će utvrditi i iznos finansijskih sredstava sa subvencioniranje i dinamiku realizacije obaveza u vezi sa moratorijem korištenja uglja.

Kako je obrazložio ministar Kapidžić, u izradu i implementaciju Akcionog plana bit će uključeni svi organi i institucije u Kantonu Sarajevo, pod rukovodstvom stručne komisije koju će formirati Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Zaduženi su svi organi i institucije u KS da pristupe stvaranju pravnih pretpostavki za ograničenje korištenja čvrstih goriva, a koje se prije svega odnose na iniciranje izmjena i dopuna odgovarajućih zakonskih i podzakonskih propisa na nivou FBiH, ali i izmjene i dopune, kao i donošenje novih propisa u Kantonu Sarajevo.

Kako je navedeno, posebno treba voditi računa da se utvrde dodatne nadležnosti inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova KS u vezi nadzora nad primjenom mjere zabrane posjedovanja i korištenja uglja.

Vlada će donijeti odluku o zabrani posjedovanja i korištenja uglja, nakon što se ispoštuju mjere iz Akcionog plana

Izvor: Akta.ba