Yatırım portalı - Ne sunuyoruz?

Yatırım platformu, yerli şirketlere kayd olunduktan ve uzmanlar tarafından kontrol edildikten sonra yurt dışında yeni pazarlar aranacak. Amaç: Yeterli kapasitelere veya yurtdışındaki pazarlar için kadrolara sahip olmayan yerli şirketlere destek vermek. (yabancı dil, iş anlayışı vs.)

Süreç:

  • Kayıt işlemleri
  • Bilgilerin kontrolu
  • Sözleşme imzalaması
  • Aylık uye aidatları (şirketin gelirine bağlidir)
  • Pazar araması (EU öncelik)
  • İş anlaşmalarında arabuluculuk
  • Destek

Yeni şeylere hazır mısınız? Doğru seçimi yapın-KAYIT İŞLEMLERİ BURADA YAPIN

Investicioni2