SwissBiHSwissBiH

U Hercegovini će biti najveća solarna elektrana na Balkanu


Autor: SwissBiH

Proces dobivanja potrebne dokumentacije, kako bi započela gradnja dugo traje, a mora se imati u vidu i da je ovo prvi put u BiH da se pokreće ovako značajan projekt.

****
Pratite nas i budite dnevno informisani

Najvažnije iz svijeta ekonomije i biznisa
****

U Bosni i Hercegovini ima 499 solarnih elektrana, i to 383 u Federaciji BiH i 116 malih elektrana za koje je ostvareno pravo na poticaj u Republici Srpskoj.

Sve solarne elektrane u Federaciji BiH u privatnom su vlasništvu, kao i većina njih u RS-u, piše Klix i dodaje da, kako su iz Regulatorne komisije za energetiku RS-a (RERS) naveli, dvije male solarne elektrane u ovom entitetu izgradila su privredna društva koja u svojoj strukturi imaju većinski državni kapital.

Broj postrojenja koja imaju dozvolu FERK-a je 362, dok su ostale elektrane izgrađene za vlastite potrebe. Od 2015. godine, elektrane koje imaju našu dozvolu za rad povećavale su proizvodnju energije te je ona 2015. bila 5.221 megavat, do 2020. je ona porasla na 33.194 megavata. U prva četiri mjeseca ove godine ove elektrane proizvele su 12.577 megavata električne energije. Godišnja proizvodnja elektrana koje se koriste za vlastite potrebe je 4,4 megavata”, kazali su iz Regulatorne agencije za energiju u Federaciji BiH (FERK).

Prema podacima RERS-a, u 2020. godini u ovom entitetu male solarne elektrane proizvele su 11.657 gigavata električne energije.

U prošloj godini, kako su poručili iz Elektroprivrede Republike Srpske, 98 malih solarnih elektrana je imalo ugovor o obaveznom otkupu električne energije po garantiranoj cijeni. Njihova proizvodnja iznosila je 9,87 gigavata, a pravo na premiju imalo je sedam elektrana s proizvedenom energijom 1,68 gigavat sati.

“U narednom periodu Elektroprivreda RS-a planira na području Trebinja graditi tri solarne elektrane i to Trebinje 1, snage 73 megavata, te Trebinje 2 i 3 po 53 megavata. Solarna elektrana Trebinje 1 će biti najveća solarna elektrana na Balkanu i već smo osnovali firmu SE Trebinje 1, koja će graditi spomenutu elektranu. Proces dobivanja potrebne dokumentacije, kako bismo počeli gradnju, dugo traje, a mora se imati u vidu i da smo prvi u BiH koji pokreću ovako značajan projekt”, kazali su iz Elektroprivrede RS-a.

Završen je i revidiran, dodaju, idejni projekt za elektranu Trebinje 1, studija ekonomske opravdanosti, potpisan je ugovor o dodjeli koncesije, a riješeni su i imovinsko-pravni odnosi. Dobiveni su i lokacijski uvjeti i ekološka dozvola. U narednom mjesecu očekuju da će dobiti građevinsku dozvolu za pripremne radove.

“ERS je od Elektroprijenosa BiH dobio načelnu suglasnost za priključenje solarne elektrane, a u procesu je dobivanja uvjeta za priključenje i potpisivanje ugovora o priključenju za solarnu elektranu. Slijedi izrada glavnog projekta SE Trebinje 1 i u pregovorima smo s potencijalnim investitorima o financiranju i izgradnji spomenute elektrane. Realno je očekivati da radovi na izgradnji počnu krajem ove godine, a elektrana će se etapno puštati u rad. Što se tiče solarnih elektrana Trebinje 2 i 3, trenutno smo u fazi dobivanja koncesije za njih”, istakli su iz ERS-a.

Elekroprivreda BiH, kako su kazali, trenutno u svom proizvodnom portfoliju nema solarnih elektrana. Međutim, strateški cilj kapitalnih ulaganja EPBiH je, kažu, kontinuirano povećanje proizvodnih kapaciteta na bazi obnovljivih izvora.

“Trenutno su aktivna četiri projekta izgradnje solarnih elektrana, od čega tri na rudničkim kopovima i odlagalištima pepela i šljake, jedna je na lokalitetu rudnika Gračanica, dvije na lokalitetu RU Kreka, a četvrta je na platou Podveležja. Ukupna planirana instalirana snaga ovih solarnih elektrana je oko 180 megavata”, kazali su iz EPBiH.

Trenutno je, dodali su, na distributivnoj mreži JP Elektroprivreda BiH priključena 141 solarna elektrana licenciranih proizvođača električne energije. Godišnja proizvodnja električne energije putem ovih elektrana je više od šest gigavata

Izvor: Manager.ba

Saznajte više o SwissBiH
Ko je SwissBiH? : Ko su naši klijenti i partneri? : Kontaktirajte nas 

Komentar-Kommentar-Comment