SwissBiHSwissBiH

U Varešu pronađeno zlato svjetske klase


Autor: Anera

Kompanija  „Adriatic  Metals“,  u  čijem  vlasništvu  je  bh.  kompanija  „Eastern  Mining“,  završila  je  preliminarnu  procjenu  potencijalnih  nalazišta polimetala na lokaciji Rupice kod Vareša. Također, nakon višemjesečnih istraživanja dopunjene su preliminarne procjene o resursima na lokaciji Veovača, također u općini Vareš.

Na osnovu podataka o istraživanjima procjenu je uradila kompanija  „CSA  Global“  iz  Australije.  Izvršni  direktor  „Adriatic  Metalsa“  Paul Cronin ističe kako su preliminarni nalazi za Rupice i  za „Od kada smo počeli istraživanja početkom 2017. godine potvrđeni su  značajni  mineralni  resursi  te  postojanje  plemenitih  metala na poznatim nalazištima. Depoziti na lokaciji Rupice su svjetske klase i naše istraživanje će ići u smjeru potrage za mogućim širenjem područja izvan do sada otkrivene mineralizacije. Najnovija bušenja sugeriraju da se mineralizacija nastavlja na sjever na tom lokalitetu“, naveo je Cronin.

Kako  navodi,  bit  će  potrebno  nastaviti  istraživanje  u  okvirima koncesijskog  područja,  ali  već  sada  postoji  značajan  osnov  za izradu studije obuhvata koja  na koncu  vodi ka studiji izvodljivosti za obnavljanje rudnika u Varešu.

Oba  nalazišta  su  u  zoni  koncesije  koja  je  odobrena  koncesionaru „Eastern  Mining“.  Istraživanja  se  vrše  u  skladu  sa  pozitivnim zakonskim  propisima  Bosne  i  Hercegovine,  Federacije  BiH, Zeničko-dobojskog  kantona,  općine  Vareš  sa  posebnim uvažavanjem i dobrom saradnjom sa lokalnim stanovništvom.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment

%d bloggers like this: