SwissBiHSwissBiH

Usvojen Pravilnik o poticajima u poljoprivredi u Brčko distriktu


Autor: Anera

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u srijedu Pravilnik o načinu i uvjetima za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu, koji je u odnosu na prošlogodišnji, izmijenjen u dijelu koji se odnosi na uvođenje poticaja izgradnje ribnjaka ali i proizvodnje ribe.

Novina je i da potičemo kapitalne investicije poljoprivredne mehanizacije kao i objekte za mljekarstvo. U ovom pravilniku nema većih financijskih promjena u pogledu poticanja određenih kategorija ili određene proizvodnje. Novine su napravljene kada je riječ o korištenju poljoprivrednog zemljišta u zakup koje je u vlasništvu Brčko distrikta.

“Prema usvojenom pravilniku svi oni koji sudjeluju na licitaciji i koji budu izabrani kao najbolji ponuđači, a ne zaključe ugovor nemaju pravo na poticaj”, rekao je šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH Zoran Gajić.

Vlada je usvojila i zaključke o davanju suglasnosti na nacrte odluka o izmjeni organizacijskih planova Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinacije aktivnosti na suzbijanju korupcije i Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Usvojen je i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli neraspoređene neto dobiti JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH iz 2018. godine.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o kriterijumima i načinu dodjele stipendija redovitim studentima Brčko distrikta BiH za razdoblje 1.1.2019. do 30.9.2019. godine kao i Prijedlog odluke o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovitim studentima.

Na osnovu odluke, dodijelit će se 160 stipendija, a javni poziv za studente bit će raspisan najdalje sljedećeg tjedna.

“On će biti dovoljno dugo otvoren jer znamo da slijede ljetne pauze i da fakulteti ne rade, kako bi studenti mogli izvaditi sve potrebne potvrde i aplicirati za stipendiju”, pojasnio je šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović.

Na sjednici je usvojen i Nacrt zakona o poslovnim zonama Brčko distrikta BiH i Prijedlog odluke i izmjeni Odluke o ustupanju drvne mase osobama u stanju socijalne potrebe, obiteljima s djecom s posebnim potrebama, korisnicima prava stalne osnovne novčane pomoći i korisnicima prava dodatka za njegu i pomoć od druge osobe.

Do konačne podjele, drvna masa će biti dodjeljivana prema spisku korisnika koji će sačiniti Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH – Pododjeljenje za socijalnu zaštitu – Centar za socijalni rad.

Vlada je usvojila i Elaborat o opravdanosti osnivanja u Brčkom visokoškolske javne ustanove “Univerzitet za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka”, izvijestila je Vlada Brčko distrikta BiH.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment