NAŠA VIZIJA I MISIJA

Misija SwissBiH je da doprinese progresu i ekonomskom razvoju zemalja Regionai to nudeći stranim investitorima potpunu podršku pri realizaciji ideja/projekata. Sa druge strane SwissBiH zeli domaćim kompanijama dati mogućnost da svoje usluge / produkte plasiraju na inostranom tržištu poput Evrope, Bliskog Istoka i USA.

Vizija SwissBiH je da postane prepoznatljiv partner za usluge savjetovanja kako inostranih tako domaćih partnera na principu “One-Stop-Shop”. Veliki akcenat se stavlja na društvenu odgovornost i poštivanje ljudskih i zakonskih obaveza koje će biti primjer ostalima i dovesti do pozitivnih promjena.

Naš investicioni portal će biti prepoznatljiv po tome da nudi uslugu otvaranja zapadnog / stranog tržišta za domaće kompanije (zemlje Regiona). Nakon registracije i provjere kompanija koje se prijave, ostalo se dešava automatski i bez puno administracije (online).

Misija3

Da li imate dodatna pitanja na ovu temu? Radujemo se vašoj poruci.