SwissBiHSwissBiH

Vlada FBiH: Spoljni i unutrašnji dug 5,3 milijarde KM


Autor: Anera

Ukupan spoljni i unutrašnji dug Vlade Federacije BiH iznosi 5,3 milijarde KM i niži je nego dug iz prethodnog kvartala za 2,13 posto.

Spoljni dug na kraju drugog kvartala 2019. godine iznosi 4,6 milijardi KM i niži je od duga u prethodnom kvartalu za 99,7 miliona KM ili za 2,11 posto, saopštila je federalna Vlada, koja se na današnjoj sjednici upoznala o drugom kvartalnom izvještaju o dugu.

Ukupan unutrašnji dug 30. juna iznosio je 684 miliona KM i u odnosu na prethodni kvartal niži je za 2,27 posto ili 16 miliona KM.

Federalna Vlada usvojila je izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica od 9. jula. Prema ovom izvještaju, FBiH je ponudila 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici, ukupno 30 miliona KM, s rokom dospijeća od 10 godina, putem metode višestruke cijene.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije obveznica je 29.860.785 KM i dospijevaju na naplatu 10. jula 2029. godine, a kompletnu emisiju otkupio je bankarski sektor.

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije kojim je predviđeno da se potraživanja s Jedinstvenog računa mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2021. godine u visini 100 posto od ukupne cijene, umjesto do 30. juna 2019. godine.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode produžen je period za izmirenje glavnog duga do 31.12.2020. godine s ciljem stvaranja pretpostavki za otpis zateznih kamata, jer je efekat dosadašnje primjene ovog zakona naplata glavnog duga oko 84 miliona KM, dok je otpisano oko 39 miliona KM dosadašnje zatezne kamate.

Vlada FBiH je, po okončanom javnom konkursu, utvrdila listu korisnika i raspodjelu prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću koji su pripali federalnom Ministarstvu razvoja, preduzetništva i zanata.

Od dijela prihoda uplaćenih u budžet FBiH u 2018. godini iznos od 145.000 KM odobren je za finansiranje programa i projekata promocije tehničke kulture.

Na današnjoj sjednici prihvaćen je izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2018. godinu.

Procijenjene obaveze FBiH po osnovu svih potraživanja iznose oko 1.150.000.000 KM, a tačan iznos biće utvrđen nakon postupka verifikacije potraživanja.

Federalna Vlada prihvatila je izvještaj Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede u FBiH za 2018. godinu, u kojem se navodi da su u Federaciji u periodu 2017/2018. godina za 7,5 odsto smanjene ukupne zasijane oranične površine u jesenjoj i proljećnoj sjetvi u odnosu na period 2016/2017.

Ukupna proizvodnja i ostvareni prinosi voća u 2018. godini, u odnosu na prethodnu, uvećani su gotovo kod svih vrsta, osim kajsije gdje je zabilježeno smanjenje za 42,7 odsto ostvarenih prinosa.

Uvećanje ukupne proizvodnje rezultat je uvećanja prosječnih prinosa po mjernoj jedinici, čemu su doprinijeli povoljni klimatski uslovi u pojedinim fenofazama razvoja u odnosu na 2017. godinu, navodi se u izvještaju.

Vlada je prihvatila i informaciju federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u prehrambenoj industriji u FBiH u 2018. godini s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u i iz Federacije, u kojem se navodi da je iskorištenost kapaciteta u blagom padu u 2018. godini u odnosu na prethodnu.

Proizvodnja prehrambenih proizvoda neznatno je manja, dok je proizvodnja pića neznatno povećana, a veliki pad je evidentan u proizvodnji duvanskih proizvoda, više od 30 posto, dok pad u proizvodnji cigareta iznosi čak 45 posto.

Vlada FBiH odobrila je izdvajanje 400.000 KM iz tekuće rezerve Vlade za 2019. godinu federalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku 300 kompleta uniformi za opremanje kadeta na Policijskoj akademiji.

 

Izvor: BiznisInfo.ba

Komentar-Kommentar-Comment