SwissBiHSwissBiH

VTK i USAID: Rast izvoza rezultat zajedničkog projekta


Autor: Anera

U Sarajevu danas predstavljeni rezultati projekta „Pristup novim tržištima i certifikacija kompanija iz metalnog i drvnog sektora BiH”

Rezultat zajedničkog projekta Spoljnotrgovinske komore BiH i USAID-a “Pristup novim tržištima i sertifikacija kompanija iz metalskog i drvnog sektora” je povećanje izvoza za 2.000.000 eura u metalskom sektoru i u drvoprerađivačkom 2.535.000 eura.

Predstavnik Spoljnotrgovinske komore Enes Ališković istakao je da je kroz ovaj zajednički projekat omogućeno da sedam kompanija iz metalskog sektora učestvuje na prošlogodišnjem sajmu u Hanoveru i da su zahvaljujući tamošnjim kontaktima uspjeli da zabilježe povećanje izvoza i zaposle još 67 radnika.

Kada je riječ o drvoprerađivačkoj djelatnosti, on je naveo i da je omogućeno da osam kompanija početkom ove godine učestvuje na sajmu u Kelnu, što je dovelo do povećanja izvoza za šest mjeseci od 2.535.000 eura i zapošljavanja 19 novih radnika.

Ališković je naglasio da su učešćem na stranim sajmovima predstavnici kompanija iz BiH dogovorili izvoz na tržišta zemalja EU, posebno Njemačke, Holandije, Švajcarske i Austrije.

“Nastupom na sajmovima uspostavljani su kontakti i potpisani ugovori, a samo na sajmu u Kelnu ostvarena je prodaja od oko 25.000 dolara”, rekao je Ališković.

Osim učešća na sajmovima, kroz zajednički projekt USAID-a i Spoljnotrgovinske komore omogućeno je i da 12 firmi iz BiH dobije sertifikate za zavarivanje po standardima BAS EN 3834 i BAS EN 1090.

“Metalski sektor godinama bilježi fantastične izvozne rezultate i nosi 34 odsto ukupnog izvoza BiH. Komora je u kontaktu sa privrednicima došla do podataka da firmama velike izazove predstavljaju sertifikacija za zavirivanje po osnovu dva standarda BAS EN 3834 i BAS EN 1090”, rekla je direktor Sektora privrede Spoljnotrgovinske komore BiH Ognjenka Lalović.

Lalovićeva je istakla da su ovi sertifikati za firme bitni i da se u prošlosti dešavalo da ne mogu da sklope ugovore sa inostranim partnerima jer je posjedovanje ovih sertifikata nezaobilazan faktor.

Ona je dodala da je riječ o kompanijama koji u pravom smislu riječi pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeća koja zapošljavaju od 15 do 250 radnika.

“Ukupno ovih 12 kompanija zapošljavaju 979 radnika. Na osnovu dobijenih
sertifikata, prema procijenama, povećanje izvoznih mogućnosti ovih kompanija povećaće se za 15 do 20 odsto”, rekla je Lalovićeva.

Predstavnik USAID-a Fuad Čurčić izrazio je zadovoljstvo rezultatima projekta koji je započeo u ljeto 2017. godine.

“Završavamo aktivnosti iduće godine u junu sa ukupnim fondom od 1.650.000 dolara. Do sada smo uspjeli kreirati više od 800 radnih mjesta. Drago nam je da povećamo konkurentnost i broj radnih mjesta u BiH”, rekao je Čurčić.

On je dodao da USAID ima otvoren javni poziv za nove aplikante u drvnom, metalskom i tekstilnom sektoru.

“Pozivam sve koji imaju želju i planove da povećaju izvoz i broj radnika da se slobodno obrate sa idejom i da vidimo da li postoji mogućnost da pomognenom”, rekao je Čurčić.

Predstavnici kompanija koje su učestvovale u projektu su zahvalili Spoljnotrgovinskoj komori i USAID-u jer su im omogućili da ostvare nove kontatke i na osnovu njih potpišu ugovore.

Izvor: Srna

Komentar-Kommentar-Comment