SwissBiHSwissBiH

Za održavanje i izgradnju regionalnih cesta u ZDK 17 miliona KM


Autor: Anera

Vlada Zeničko-dobojskog kantona opredijelila je u ovogodišnjem budžetu 17 miliona KM za zaštitu, održavanje, rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području ZDK-a. Od toga, za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta i cestovnih objekata, izradu projektne i druge tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor kod implementacije poslova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta planirano je 9 miliona i 778.000 KM, dok je preostalih 7 miliona opredijeljeno za održavanje cesta.

Prema Planu zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje u 2019. godini kojeg je danas usvojila Vlada Zeničko-dobojskog kantona, za rekonstrukciju cesta i izgradnju mostova predviđena su sredstva u iznosu od 6 miliona i 690.000 KM, a finansirat će se ukupno 17 projekata na regionalnim putnim pravcima. Pojedinačno najveći iznos – 2 miliona KM, opredijeljen je za nastavak radova na izgradnji Glavne gradske magistrale (GGM) u Zenici u sastavu regionalne ceste R445 te jedan milion i 140.000 KM za sanaciju i modernizaciju dijela ceste R445 Visoko-Kakanj na dionici Moštre – Visoko.

Ukupno 307.000 KM opredijeljeno je za sanaciju klizišta Šaš na putu R444 Podlugovi – Breza – Vareš, 237.000 za sanaciju klizišta i izgradnju pješačke staze u naselju Ulišnjak na putu R465 Zavidovići – Maglaj, a 222.000 KM opredijeljeno je za modernizaciju dijela ceste R465 Zavidovići – Maglaj na ulazu u Maglaj. Vlada će sa 450.000 KM finansirati nabavku i postavljanje vertikalne signalizacije i ostale cestovne opreme na pravcima R445 Kakanj – Visoko – Podlugovi i R474 Tešanj – Jelah – Prnjavor. Također, planirana su i sredstva za projekte na regionalnim putnim pravcima R474 Perkovići – Novi Šeher i R465 Žepče – Zavidovići (izgradnja pješačke staze na spoju s magistralnom cestom M17 i izgradnja autobuskih stajališta – 257.000 KM), R466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska – Ponijeri (rekonstrukcija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri – 407.000 KM), R474 Novo Šeher – Crni Vrh – Tešanj (sanacija klizišta Ćetin Greb – 407.000 KM), R468 Olovo – Sokolac (sanacija klizišta – 257.000 KM), R444 Podlugovi – Breza – Vareš (sanacija klizišta Vrankamen – 16.000 KM), R467 Zavidovići – Vozuća – Olovo (sanacija klizišta u naselju Vozuća – 105.000 KM), R466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska (izgradnja mosta na rijeci Trstionici u Kraljevoj Sutjesci – 207.000 KM), R445 Bilješevo – Kakanj – Visoko – Podlugovi (izgradnja mosta na rijeci Bosni u naselju Modrinje – 210.000 KM), R467 Zavidovići – Olovo (sanaciaj i modernizacija oštećenih dionica ceste – 207.000 KM) te na regionalnom putu R413a Čajdraš – Ovnak (sanacija i modernizacija dijela ceste u dužini od dva kilometra – 120.000 KM).

Vlada je za projekte obnove i vanredno održavanje regionalnih cesta i mostova planirala ukupno jedan milion i 624.900 KM, a finansirat će se ukupno devet projekata na regionalnim putnim pravcima R466 Zavidovići – Kamenica – Ponijeri (izgradnja pješačke staze od mosta na 6. kilometru do OŠ Gostović – 105.000 KM te sanacija i modernizacija ceste sa izradom potpornih zidova – 210.000 KM), R443 Visoko – Kiseljak (sanacija i rehabilitacija ceste od Gradskih grobalja prema Bucima – 410.000 KM), R444 dionica Breza – Vareš (sanacija i rehabilitacija dijela ceste kroz općinu Vareš – 105.000 KM), R467 Zavidovići – Olovo (postavljanje habajućeg sloja asfalta na zaobilaznici kroz općinu Olovo – 105.000 KM), R441 Vjetrenice – Zenica (sanacija i modernizacija dijela ceste u dužini od 3,8 km – 430.000 KM), R473 Nemila-Bistričak (sanacija mosta Ograina – 127.000 KM) te projekt uspostavljanja prohodnosti i sanacije oštećenja na regionalnim cestama na području Grada Zenice oštećenih u elementarnim nepogodama 02. i 03. aprila 2019. godine – 132.900 KM.

Planom je opredijeljeno dva miliona i 827.500 KM za plaćanje ugovorenih obaveza iz 2018. godine, dok je za izradu projektno-tehničke dokumentacije predviđeno ukupno 270.500 KM, a planirano je i 150.000 KM za eksproprijaciju zemljišta.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment