SwissBiHSwissBiH

Zavod i Helvetas potpisali Memorandum o saradnji


Autor: Anera

Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar i menadžer fondacije Helvetas Moja budućnost Sven Dominković potpisali su u Sarajevu Memorandum o saradnji kojim su predviđene zajedničke aktivnosti u budućnosti.

Konkrentno, Memorandumom su predviđene zajedničke aktivnosti u općinama Konjic, Čitluk i Široki Brijeg na stvaranju novih ekonomskih mogućnosti za mlade osobe, smanjenje nezaposlenosti te povećanje njihovih prihoda.

„Ovaj memorandum predviđa saradnju na projektima koje realiziraju Federalni zavod za zapošljavanje i fondacija Helvetas Moja budućnost, a s ciljem unapređenja statusa mladih osoba na tržištu rada, tj. smanjenja njihove nezaposlenosti. Za početak će se naše zajedničke aktivnosti realizirati u općinama Konjic, Čitluk i Široki Brijeg, a svakako da je ostavljena mogućnost da se saradnja proširi i na druge općine i gradove“, istakla je Lončar.

Menadžer Fondacije Sven Dominković iskazao je zadovoljstvo potpisanim Memorandumom koji podrazumijeva buduću saradnju pri zapošljavanju i provođenju projekata Zavoda i Fondacije s ciljem smanjenja nezaposlenosti.

„Saradnja sa Federalnim zavodom za zapošljavanje je ostvariva na brojnim poljima. Tako ćemo, u skladu sa potpisanim memorandumom, zajednički djelovati i na poljima karijerne orijentacije te istraživanja tržišta rada. Radujemo se budućoj saradnji i nadamo se dostizanju rezultata na dobrobit mladih nezaposlenih osoba“, rekao je Dominković.

Razmjena informacija o kretanjima na tržištu rada te koordinacija aktivnosti sa kantonalnim službama za zapošljavanje će također biti u fokusu budućih zajedničkih aktivnos

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment