SwissBiHSwissBiH

Završena izgradnja dva aerodromska i dva cestovna granična prijelaza


Autor: Anera

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH predvidjela je u planu za 2017.-2019. godinu izgradnju nekoliko graničnih prijelaza, ukoliko bi kroz svoje budžete u tom periodu dobila potrebna sredstva za ta kapitalna ulaganja.

Kako je Feni potvrđeno iz te uprave, u navedenom periodu završena je izgradnja graničnih prijelaza Ivanica i Gradiška, te aerodroma Tuzla i Mostar. Za izgradnju GP Ivanica utrošeno je 2.000.000 KM, za izgradnju GP Gradiška – 24.000.000 KM, za Aerodrom Tuzla utrošeno je 2.000.000 KM a za Aerodrom Mostar – 1.800.000 KM.

Za izgradnju graničnih prijelaza Bratunac, Svilaj i Vardište u toku je tenderska procedura. Za izgradnju GP Bratunac potrebno je 14.500.000 KM i od tog iznosa nedostajuća sredstva su 7.000.000 KM. Za izgradnju GP Svilaj potrebno je 20.000.000 KM a nedostajuća sredstva su 7.000.000 KM. Za izgradnju GP Vardište neophodno je 940.000 KM.

Za izgradnju graničnih prijelaza Doljani i Osoje potrebno je po 4.200.000 KM. Sredstva za ova dva granična prijelaza nisu obezbijeđena u 2019. godini, te je ponovo upućen zahtjev za 2020. godinu, rečeno je Feni iz UIO BiH.

Bosna i Hercegovini sa susjednim zemljama ima 86 graničnih prijelaza.

Međunarodni granični prijelazi za cestovni saobraćaj putnika i roba, koji podliježu inspekcijskim kontrolama između BiH i Republike Hrvatske su: Gradiška – Stara Gradiška i Bijača – Nova Sela.

Granični prijelaz Bijača ispunjava sve uslove propisane Pravilnikom o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza. Završena je izgradnja novog Graničnog prijelaza Gradiška, a postojeća lokacija ne zadovoljava uslove iz Pravilnika, kažu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Granični prijelazi između BiH i R Hrvatske za međunarodni cestovni saobraćaj putnika i roba, te za promet voća i povrća koje shodno zakonodavstvu ugovorenih strana podliježe kontroli usklađenosti s tržišnim standardima i utvrđivanju zdravstvene ispravnosti prilikom prevoza preko zajedničke državne granice su: Orašje – Županja, Izačić – Ličko Petrovo Selo, Gorica – Vinjani Donji i Ivanica – Gornji Brgat. Navedeni granični prijelazi ispunjavaju uslove iz navednog Pravilnika.

Ostali granični prijelazi za međunarodni saobraćaj putnika i roba su: Brčko – Gunja, Šamac- Slavonski Šamac, Brod – Slavonski Brod, Gradina – Jasenovac, Velika Kladuša – Maljevac, Strmica – Strmica, Kamensko – Kamensko, Osoje – Vinjani Gornji, Neum I – Klek i Neum II – Zaton Doli.

Granični prijelazi: Šamac, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko, Neum I i Neum II ispunjavaju uslove iz Pravilnika dok granični prelaz; Brčko, Brod, Strmica, Osoje ne ispunjavaju uslove iz Pravilnika.

Granični prijelazi za željeznički saobraćaj su: Brčko – Drenovci, Šamac – Slavonski Šamac, Dobrljin – Volinja, Martin Brod – Ličko Dugo Polje i Čapljina – Metković. Na navedenim graničnim prijelazima infrastrukturu dužan je da obezbijedi operater. Uslovi nisu obezbijeđeni u skladu sa važećim Pravilnikom.

Granični prijelazi za međunarodni cestovni saobraćaj putnika su: Kostajnica – Hrvatska Kostajnica,  Novi Grad – Dvor, Ripač – Užljebić, Prisika – Aržano, Orahovlje – Orah, Crveni Grm – Mali Prolog, Zvirići – Prud, Doljani – Metković i Trebimlja – Čepikuće.

Međunarodni granični prijelazi Kostajnica i Novi Grad ispunjavaju minimalne uslove za rad, dok ostali granični prijelazi nemaju ni minimum uslova propisanim Pravilnikom.

Stalni granični prijelazi za pogranični saobraćaj su: Donji Svilaj – Svilaj, Kozarska Dubica – Hrvatska Dubica, Plazikur – Gejkovac,  Zagrad – Pašin Potok, Hadžin Potok – Bogovolja, Tržačka raštela – Kordunski  Ljeskovac, Kaldrma – Lička Kaldrma, Vaganj – Bili Brig, Vinica Aržano – Pazar, Subašići – Dvorine, Vir – Cera, Čitluk – Jovića Most, Drinovci – Sebišina, Drinovačko Brdo – Slivno, Prolog – Podprolog, Gabela – Gabela Polje I, Unka – Unka, Radež – Vukov Klanac, Duži – Imotica i Orahov Do – Slano.

Infrastruktura na graničnim prijelazima za pogranični saobraćaj ne ispunjava uslove iz Pravilnika, neriješeni imovinsko – pravni odnosi, neobezbijeđenost napajanja električnom energijom, loša saobraćajna infrastruktura. Smještaj uposlenika je u kontejnerima koji su u lošem stanju i neuslovni su. Nedostatak zaštitne ograde, kontrolnih rampi otežava rad zaposlenih.

Granični prijelazi između BiH i Republike Crne Gore za međunarodni cestovni, robni i putnički saobraćaj su: Metaljka – Metaljka, Hum – Šćepan Polje, Deleuša – Vraćenovići, Klobuk – Ilino Brdo i Zupci – Sitnica.

Granični prijelazi Klobuk i Zupci ispunjavaju uslove iz navednog Pravilnika, ostali granični prijelazi nemaju ni minimum predviđenim Pravilnikom.

Granični prijelaz za putnički saobraćaj je Vitina – Šula, i on ne ispunjava uslove predviđene Pravilnikom.

Stalni granični prijelazi za pogranični saobraćaj su: Meštrevac -Meštrevac, Biteljica – Biteljica, Krstac – Krstac i Aranđelovo – Nudo. Navedeni granični prijelazi ne ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom.

Granični prijelazi između BiH i Republike Srbije za međunarodni cestovni saobraćaj su: Rača – Sremska Rača, Popovi – Badovinci, Karakaj – Mali Zvornik, Vardište – Kotroman, Uvac – Uvac i Ustibar – Vaganj.

Granični prijelazi Rača i Karakaj ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom, dok ostali granični prijelazi ne ispunjavaju ni minimum uslova predviđene Pravilnikom.

Granični prijelazi za međunarodni željeznički saobraćaj su: Bijeljina – Sremska Rača, Zvornik – Brasina i Štrpci – Priboj. Na navedenim graničnim prijelazima infrastrukturu dužan je da obezbijedi operater. Uslovi nisu obezbijeđeni u skladu sa važećim Pravilnikom, kažu u UIO BiH.

Granični prijelazi za putnički promet su: Šepak – Trbušnica, Bratunac – Ljubovija i Skelani – Bajna Bašta. Na ovim prijelazima infrastruktura ne zadovoljava uslove predviđene Pravilnikom.

Granični prijelazi za pogranični promet su: Donje Crnjelovo – Jamena (skelski), Zvornik (Stari most) – Mali Zvornik, Petriča – Crvica skelski) i Mokronozi – Priboj. Na ovim graničnim prijelazima infrastruktura ne zadovoljava uslove predviđene Pravilnikom.

Kada su u pitanju prijelazi koji ne zadovoljavaju uslove propisane Pravilnikom o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza u BiH, UIO u skladu sa odobrenim sredstvima kroz rekonstrukciju, investiciona i tekuća održavanja vrši poboljšavanje uslova na graničnim prelazima. Nažalost, ta sredstva nisu dovoljna da bi se uslovi na svim graničnim prijelazima mogli brzo poboljšati, kazali su iz UIO BiH.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment