ZDRAVSTVENI / MEDICINSKI TURIZAM

Strani gosti koji dolaze iz zdravstvenih, rekreativnih ili estetskih razloga, pored kvaliteta usluga, kao razlog dolaska navode i cijene koje su s prevozom do BiH znatno niže nego u njihovim državama.

Neki od primjera:

  • Stomatologija – Dentalni turizam
  • Rehabilitacija od udesa / bolesti
  • Posjeta ljekovitima banjama
Med_Turizam_Top5

Da li imate dodatna pitanja na ovu temu? Radujemo se vašoj poruci.