SwissBiHSwissBiH

Zeleno svjetlo za pristup BiH DARIAH-ERIC infrastrukturi


Autor: Anera

Vijeće ministara BiH podržalo je inicijativu Ministarstva civilnih poslova za pristupanje Bosne i Hercegovine DARIAH-ERIC infrastrukturi, u cilju razvoja i podrške bh. istraživanju u području umjetnosti i humanističkih nauka.

Pristupanjem se omogućava istraživačima da pronalaze i koriste digitalne istraživačke podatke iz cijele Evrope, da razmjenjuju znanje i istraživačku praksu u raznim oblastima, kao i da prate najbolje primjenljive standarde istraživanja.

DARIAH-ERIC je međunarodna infrastruktura formirana 2014. godine odlukom Evropske komisije. Okuplja 17 država koje imaju  olakšan pristup i korištenje svih evropskih digitalnih izvora za istraživanje u području umjetnosti i humanistističkih nauka, uključujući digitalne objekte kao što su: tekst, slika, zvuk i video.

Ministarstvo civilnih poslova će poduzeti potrebne aktivnosti za pristupanje BiH DARIAH-ERIC infrastrukturi.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment