SwissBiHSwissBiH

ZEOS eko-sistem: Postavljeni novi kontejneri za e-otpad u Kantonu Sarajevo


Autor: Anera

U saradnji sa nadležnim općinama ZEOS eko-sistem je finansirao nabavku i organizovao postavljanje uličnih kontejnera za e-otpad u Općini Stari Grad, Općini Centar, Općini Novo Sarajevo, Općini Novi Grad, Općini Vogošća, Općini Ilidža, Općini Hadžići, Općini Ilijaš, Općini Konjic i Gradu Mostaru.

Kontejneri svim građanima omogućavaju pravilno odlaganje električnog i elektronskog otpada (e-otpada), a time posljedično utiču na poboljšanje stanja okoliša, sa obzirom da se u tom slučaju ovaj otpad više ne odlaže na deponiju. ZEOS eko-sistem je ovlašteni operater, koji će za ovu vrstu e-otpada iz kontejnera obezbijediti zbrinjavanje na pravilan način u skladu sa zakonskim propisima.

Pozivamo građane da besplatno koriste ovu infrastrukturu i da brinu o okolini u kojoj žive.

Novi kontejneri su postavljeni na sljedeće lokacije, dostupne građanima za besplatno korištenje.
Općina Stari Grad
Bistrik iznad broja 50, Stari Grad
Zelenih beretki, preko puta broja 10
Safvet-bega Bašagića 69

 

Općina Hadžići

Džamijska, Hadžići

 

Općina Ilidža

Barska 59-I – Waves Centar Ilidža

 

Općina Konjic

Maršala Tita 62, Konjic

Gradska pijaca, Konjic

 

Grad Mostar

Zalik 4b, Mostar

Kralja Tomislava 9, Mostar

 

Općina Novi Grad

Adija Mulabegovića 17.

Trg grada Prato 8.

Salke Lagumdžije 14.

Semira Frašte 9.

Gradačačka 1.

 

Općina Novo Sarajevo

Džemala Bijedića 73.

Paromlinska, raskrsnica sa Envera Šehovića

Topal Osman-paše 14.

Hamdije Čemerlića 45.

Ložionička 16, Tržni centar Merkator
Zmaja od Bosne 7, Importanne Centar
Azize Šaćirbegović 81

 

Općina Centar

Ul. Kapitol br. 12.

Hamdije Kreševljakovića

 

Općina Vogošća

Ulica 24. juna

E-otpad je termin za sve pokvarene/odbačene/zastarjele uređaje koji su radili na struju ili baterije.

Kartu sa adresama i slikama i buduće nove lokacije pogledajte ovdje: http://zeos.ba/pages/11/lokacije-i-preuzimanje

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment