SwissBiHSwissBiH

Američki direktori zarađuju 278 puta više od svojih zaposlenih


Autor: Anera

Plate direktora od 1978. porasle za čak 940 posto

Rukovodioci na najvišim pozicijama u velikim američkim kompanijama plaćeni su 278 puta više nego radnici njihovih kompanija a ovaj jaz se i dalje širi, pokazali su rezultati istraživanja američkogInstituta za ekonomsku politiku.

Prosječna naknada direktora u 350 najvećih američkih firmi u 2018. godini iznosila je 17,2 miliona dolara godišnje, uključujući i opcije preuzimanja dionica, koje uglavnom čine dvije trećine njihovih paketa plaća, pokazalo je istraživanje.

Jaz između direktora i radnika uvijek je postojao, u manjoj ili većoj mjeri, no čini se kako nikad nije bio veći.

Na primjer, 1989. godine on je iznosio 58 prema 1 a 1965. godine 20 prema 1. No od 1978. do 2018. godine kompenzacija direktora povećana je za skoro 1.000 posto, dok je plata radnika porasla za nešto manje od 12 posto.

„Ovaj rast kompenzacije direktora i općenito kompenzacije menadžmenta potakao je rast prihoda u okviru kategorije malog broja ljudi sa top prihodima ostavljajući manje prostora za zaradu za obične radnike i povećavajući jaz između vrlo visokih zarada i onih 90% koji zarađuju najmanje “, navodi se u studiji.

“Ekonomija ne bi pretrpjela štetu ako bi generalni direktori bili manje plaćeni ili plaćali više poreza“, jedan je od navoda iz studije u kojoj se navodi i kako inflacija plata “ne odražava rastuću vrijednost vještina, već korištenje moći rukovodilaca da postave vlastitu platu“.

A ta rastuća moć na vrhu pokreće rast nejednakosti u zemlji, zaključuju autori istraživanja.

Komentar-Kommentar-Comment