SwissBiHSwissBiH

“Autoceste FBiH” će graditi zgradu u Mostaru


Autor: Anera

Federalna vlada usvojila je danas informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o zahtjevu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar od 27.5.2019. godine za izgradnju poslovne zgrade u ovom gradu.

Zadužila je Autoceste da osiguraju projektno rješenje, koje treba sadržavati gabarite i spratnost zgrade, kao i druge elemente u skladu sa urbanističkim uslovima.

Služba za zajedničke poslove dužna je da osigura nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka građevinske struke koji će izvršiti procjenu tržišne vrijednosti parcele površine 1436 m2.

Vlada i Autoceste će pristupiti zaključivanju Ugovora o zajedničkom ulaganju za izgradnju poslovne zgrade u Mostaru kada se za to steknu uslovi. Ugovorom će detaljno biti regulisana međusobana prava i obaveze.

Izvor: BiznisInfo.ba

Komentar-Kommentar-Comment

%d bloggers like this: