SwissBiHSwissBiH

Brčko Distrikt BiH dobio nove Zakone o stečaju i likvidacionom postupku


Autor: Anera

Početkom jula, objavom u Službenom glasniku, zvanično su stupili na snagu novi Zakon o stečaju i Zakon o likvidacionom postupku u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Novi Zakon o stečaju u Brčko Distriktu BiH maksimalno će zaštititi prava radnika, urediti predstečajne i stečajne postupke, omogućiti reorganizaciju stečajnog dužnika, urediti međunarodni stečaj i doprinijeti kreiranju pozitivne investicione klime.

U martu 2016. godine donešen je novi Zakon o stečaju u Republici Srpskoj nakon čega je trajanje stečajnog postupka skraćeno sa 54 na 13 mjeseci. Zahvaljujući mogućnosti restrukturiranja poslovnih subjekata, sačuvano je gotovo 600 radnih mjesta a broj riješenih predmeta porastao za 329%.

Zakoni u Brčko Distriktu BiH i Republici Srpskoj su harmonizirani i oslanjaju se na evropske regulative.

“Novim Zakonom o stečaju potraživanja radnika nisu ograničena ni vremenom niti visinom iznosa”, izjavila je za agenciju SRNA Dobrinka Milivojević, stečajni i likvidacioni sudija te član Radne grupe za izradu Zakona u BD-u. “Pored toga, propisano je uvođenje instituta predstečajnog postupka, što je novina u Zakonu o stečaju. Ovim institutom pruža se mogućnost svim poslovnim subjektima da u početnoj fazi finansijske krize, kroz sudski postupak, zaključe poravnanje i na takav način izbjegnu stečaj kao i da revitaliziraju preduzeće i nastave sa radom”, dodala je Milivojevićeva.

Isti zakoni su pripremljeni i za Federaciju BiH ali na njihovo usvajanje se još čeka. Zbog neusvajanja ovih Zakona u Federaciji BiH, najviše ispaštaju radnici.

Tehničku podršku pripremi novih Zakona o stečaju i likvidacionom postupku pruža IFC, članica Grupacije Svjetske banke uz pomoć Ambasade Švicarske u BiH.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment

%d bloggers like this: