SwissBiHSwissBiH

Budžet EU za 2020. godinu biće 168,3 milijarde eura


Autor: Anera

Evropska komisija predložila je da budžet Evropske unije za 2020. godinu iznosi 168,3 milijarde eura. Kao prioritetne oblasti finansiranja u narednoj godini izdvojene su konkurentna ekonomija, mladi, jačanje bezbjednosti i solidarnosti i borba protiv klimatskih promjena.

“Nacrt EU budžeta za 2020. godinu je posljednji predlog budžeta Junkerove komisije. Cilj mu je da nastavi podršku EU prioritetima kao što su radna mjesta, ekonomski rast, mladi, klimatske promjene, bezbednost i solidarnost, ali i da pripremi tranziciju na novi budžetski ciklus”, izjavio je evropski komesar za budžet i ljudske resurse Ginter Etinger.

U Evropskoj komisiji navode da je čak 21 procenat predloženog budžeta namijenjen rješavanju pitanja klimatskih promjena. Više od 83 milijarde eura trebalo bi da ojača ekonomski rast u EU i bude podrška mladima u 2020. godini.

Kada je riječ o bezbjednosti i solidarnosti u Evropskoj komisiji navode da je novac iz EU budžeta namijenjen kako za potrebe unutar EU, tako i šire.

Predviđeno je finansiranje Fronteksa, Evropskog civilnog mehanizma za odbranu, dalji razvoj i jačanje sistema Šengena, kao i pomoć narodu Sirije.

 

Izvor: poslovnenovine.ba

Komentar-Kommentar-Comment

%d bloggers like this: