SwissBiHSwissBiH

CBBiH uručeno priznanje za “Poslovni potez godine 2018”


Autor: Anera

U Sarajevu danas je održana svečanost uručenja priznanja “Poslovni potez godine 2018”, na kojoj je Centralnoj banci BiH (CBBiH) za nadogradnju Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH uručeno priznanje za poslovni potez godine u finansijskom sektoru.

Tokom ceremonije, koja je održana u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH, u organizaciji portala Indikator.ba i Privredne komore Federacije BiH, dodijeljene su nagrade u nekoliko poslovnih područja.

Povodom dodjele ovog priznanja, guverner CBBiH Senad Softić se zahvalio za nagradu i prepoznavanje doprinosa koji daje CBBiH.

“CBBiH radi brojne stvari koje su od opšteg interesa, i sva poboljšanja, koja možda na prvi pogled nisu potpuno uočljiva prosječnom građaninu, doprinose stabilnosti finansijskog sistema. Jedno od tih područja je i održavanje platnih sistema koji su važan dio finansijske infrastrukture. Stoga smo sretni i ponosni kada profesionalna zajednica i stručna javnost prepozna naše doprinose”, rekao je guverner Softić.

CBBiH je 2004. godine uvela registar transakcijskih računa pravnih lica.

Od 1. novembra 2018. godine izvršena je njegova dogradnja u Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u BiH, na novu platformu i s novim funkcionalnostima.

Dograđeni registar donio je nova tehnološka rješenja, veći broj podataka i nove funkcionalnosti.

Novost je da su sada u registru svi računi poslovnih subjekata, dok je prije sadržavao samo transakcijske račune.

Registar je na principu rada u realnom vremenu, što podrazumijeva da se podaci prikupljaju stalno u toku radnog vremena i kao takvi se obrađuju.

To podrazumijeva da su ažurniji u odnosu na prethodni registar, a što je jako bitno, imajući u vidu da su podaci iz registra bitni komercijalnim bankama, poreznim organima, organima uprave, organima za provođenje zakona te ostalim nivoima vlasti prilikom otkrivanja finansijskih struktura i transakcija koje kompanije i pojedinci mogu iskoristiti na nezakonit način.

Registar, takođe, pruža informacije svim pravnim i fizičkim licima koja naplatu potraživanja moraju tražiti prinudnim putem preko ovlaštenih institucija. Takođe, jako bitna novost je i to da institucije i organi svih nivoa vlasti imaju mogućnost direktnog pristupa registru putem interneta.

Izvor: PoslovneNovine.ba

Komentar-Kommentar-Comment

%d bloggers like this: