SwissBiHSwissBiH

Definisati minimalnu platu kao ekonomsku ili socijalnu kategoriju


Autor: Anera

Predsjednik Sindikata metalaca i rudara Republike Srpske Obrad Belenzada smatra da se minimalna plata u RS-u mora definisati kao ekonomska ili kao socijalna kategorija.

“Ako je minimalna plata ekonomska, onda mora biti za najmanje složen posao, a ako je socijalna, nema poreza”, rekao je danas Belenzada Srni u Zvorniku.

Belenzada smatra da bi minimalna plata trebalo da se utvrdi po grupama složenosti posla za sve zaposlene u društvu, dodavši da nije u redu da koeficijent složenosti za srednju stručnu spremu u proizvodnji bude tri, a u administraciji sedam, uz istovremenu priču da se stimuliše zapošljavanje u proizvodnji.

On je rekao da iskazivanje prosjeka plata ne odražava realno stanje jer se kreće od mininalne 450 KM, dok se za ugovorene plate i ne zna kolike su.

Belenzada smatra da se sve ove nedoumice mogu riješiti opštim kolektivnim ugovorom jer i Vlada Republike Srpske učestvuje u pregovorima sa poslodavcima i Sindikatom.

“Adekvatnije i pravednije treba riješiti sistem raspodjele, što se može obezbijediti opštim kolektivnim ugovorom”, smatra Belenzada.

Belenzada je rekao da se više pažnje mora posvetiti zaštiti na radu sa obezbijeđenom zaštitnom opremom i obaveznim sistematskim pregledima jednom godišnje.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment

%d bloggers like this: