SwissBiHSwissBiH

Dopunom Pravilnika o vođenju trgovačkih knjiga do značajnih ušteda


Autor: Anera

S ciljem unaprjeđenja i olakšanja poslovanja trgovaca na području Federacije BiH, federalni ministar trgovine je donio Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige, koji je stupio na snagu 6.7.2019. godine.

Ovim dopunama Pravilnika omogućeno je trgovcima da izradu, evidenciju i pohranu kalkulacije cijena vrše elektronski, te da ih štampaju samo na zahtjev inspekcijskih organa.

Prema riječima federalnog ministra Zlatana Vujanovića dopune Pravilnika donesene su na inicijativu Udruženja poslodavaca Federacije BiH s kojim Federalno ministarstvo trgovine ima odličnu saradnju.

Do donošenja ovih dopuna svi trgovci su bili u obavezi da štampaju i ovjeravaju kalkulacije cijena i da ih pohranjuju u štampanom obliku.

Po procjeni Udruženja poslodavaca troškovi papira, štampanja, ovjere i pohranjivanja kalkulacije cijena, kao i radnika angažovanih na ovim poslovima na godišnjem nivou za veće trgovačke privredne subjekte premašuju iznos od 100.000 KM.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika smanjit će se troškovi poslovanja trgovaca, dok će se sa druge strane, zbog lakšeg i preglednijeg praćenja kalkulacija cijena u elektronskoj formi, unaprijediti sistem inspekcijskog nadzora.

Ništa manje zanemariv nije ni ekološki utjecaj koji ukidanjem obavezne štampane forme, što implicira znatno manje korištenje papira i tonera, u konačnici daje i značajan doprinos očuvanju okoliša, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment