SwissBiHSwissBiH

Državni službenici potražuju 80 milijuna maraka


Autor: Anera

 

Dok potrošačka korpa i cijene osnovnih životnih namirnica rastu, a prosječne plaće u realnom sektoru ne mogu pokriti životne troškove, državni službenici ne odustaju od zajamčenih prava po osnovi kolektivnog ugovora iz 2008. godine.

Potražuju više od 80 milijuna maraka, po osnovi tužbi iz radnopravnog odnosa, što bi sa zateznim kamatama moglo iznositi i mnogo više, navodi Federalna televizija.

U proračunu FBiH tih milijuna nema. I državni službenici pozvani su da se odreknu kamata vansudskom nagodbom.

Dok tužbe dolaze na naplatu iz proračuna, hoće li biti novih zaduženja za pokriće dugova, pita se FTV? Polovina proračunske potrošnje ide na plaće birokracije i izabranih dužnosnika i teret krize čini se da snose samo siromašni.

Prema nekim procjenama, administracije ima viška barem 30 posto.

ačka korpa i cijene osnovnih životnih namirnica rastu, a prosječne plaće u realnom sektoru ne mogu pokriti životne troškove, državni službenici ne odustaju od zajamčenih prava po osnovi kolektivnog ugovora iz 2008. godine.

Potražuju više od 80 milijuna maraka, po osnovi tužbi iz radnopravnog odnosa, što bi sa zateznim kamatama moglo iznositi i mnogo više, navodi Federalna televizija.

U proračunu FBiH tih milijuna nema. I državni službenici pozvani su da se odreknu kamata vansudskom nagodbom.

Dok tužbe dolaze na naplatu iz proračuna, hoće li biti novih zaduženja za pokriće dugova, pita se FTV? Polovina proračunske potrošnje ide na plaće birokracije i izabranih dužnosnika i teret krize čini se da snose samo siromašni.

Prema nekim procjenama, administracije ima viška barem 30 posto.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment