SwissBiHSwissBiH

Efikasniji sistem finansiranja projekata od javnog interesa udruženja


Autor: Anera

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Pravilnik o kriterijima za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije.

Na ovaj način se u institucijama BiH uspostavlja jednoobrazan, transparentan i efikasan  sistem finansiranja, sufinansiranja, praćenja i procjene učinaka grant projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije.

Pravilnik otklanja nedostatke u procesu upravljanja grantova u institucijama BiH, u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija BiH. Istovremeno, između ostalog, propisuje da se finansiranje  i sufinansiranje projekata udruženja  i fondacija zasniva na principima planiranja i na osnovu javnog poziva te jednakog tretmana podnosilaca prijava na javni poziv.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment