SwissBiHSwissBiH

Energa: U fokusu Blok 7 i obnovljiva energija


Autor: Anera

Drugog dana Konferencije ENERGA 2019, koja se održava u okviru istoimenog sajma, obrađeno je šest sesija.

Sadržajni dan je otvorila sesija Austria Showcase, koje je organizirao Trgovinski odjel Ambasade Austrije, a u okviru kojeg su predstavljene austrijske firme iz oblasti obnovljivih izvora energije  i energetske efikasnosti.

Prezentirana su njihova iskustva i mogućnosti saradnje sa bh. kompanijama u ovoj oblasti, a uvezivanje sa domaćim firmama omogućeno je kroz realizaciju „b2b“ susreta, koji su organizirani tokom cijelog sajamskog dana.

Tokom ovog događaja prezentirane su komanije: GÖRLITZ Austria GmbH, SCHIEBEL Antriebstechnik GmbH, SYNCRAFT Engineering GmbH, INNIO Jenbacher GmbH & CO OG, RP Global Austria GmbH, DI Igor RESCEC, Wöhner Ges.m.b.H. i Austrotherm GmbH.

Blok 7 osigurava i grijanje objekata u Tuzli, Lukavcu i Živinicama

O izgradnji Bloka 7  – Termoeletrane Tuzla u okviru druge sesije govorili su dr. sci. Senad Salkić, Izvršni direktor za kapitalne investicije i Mirsad Jašarspahić iz Privredne/gospodarske komore.

Blok 7 je zamjenski blok na postojećoj lokaciji Termoelektrane Tuzla. Kogeneracioni blok instalisane snage 450 MW električne i 270 MW toplotne energije. Istaknuto je da se Blok 7 projektuje u skladu sa savremenim tehnologijama (BAT), a njegovom izgradnjom osigurava se da emisija svih polutanata bude ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU i BiH.

Blok 7 je zamjena za postojeće blokove (2x32MW, 1x100MW i 1x200MW), koji omogućava povećanje energetske efikasnosti jer postojeći blokovi imaju stupanj korisnosti cca 30%, a novi blok 7  i do 62 %, a njegovom izgradnjom osigurat će i dugoročno snabdijevanje toplotnom energijom Tuzle, Lukavca i Živinica, te kontinuitet proizvodnje uglja i prestrukturiranje Rudnika „Kreka“ u sklopu Koncerna EP BiH.

U okviru treće sesije govorilo se o trendovima razvoja maloprodajnog tržišta električne energije u BiH, a svoja iskustva su prenijeli Mirsad Šabanović iz firme ASA Energija d.o.o, Mujo Durić, JP Komunalno Brčko, Ervin Leko, JP EP HZHB i Meliha Džizić, JP EP BiH, a govorili su o aktuelnostima, konkurentnosti i iskustvima u trgovanju el. energijom u BiH.

Tržište el. energije otvoreno je za kupce od 2015. godine, a za tržište snadbjevača do sada je izdato 17 dozvola.

-Od pozitivnih stvari otvaranja tržišta treba izdvojiti to da je kupac dobio na važnosti kakvu i zaslužuje. Snabdjevači su počeli efikasnije djelovati i optimalno koristi postojeće resurse, dok su si učesnici u energetskom sektoru počeli aktivnije uključivati u uslove rada koje nameće otvoreno tržište električne energije – istakla je Meliha Džizić iz JP EP BiH.

Javni objekti u BiH troše tri puta više energije nego objekti u EU

O inovativnim mehanizmima finansiranja i potencijali za upošljavanje kroz unapređenje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije, u okviru pete sesije govorila je Senka Mutabdžija Bećirović iz UNDP-a.

Na ovoj sesiji je istaknuto da većina javnih objekata u BiH troši tri puta više energije od standarda EU, a da 85 % javnih zgrada u BiH ima neadekvatnu termičku izolaciju.

Direktne koristi od provedenih radova na javnim objektima u cilju njihove bolje energetske efikasnoti u BiH, koji su urađeni u okviru UNDP-ovih projekata, su da je kreirano preko 1.700 zelenih poslova, poboljšan je komfor za preko 109.000 korisnika, ostvarene su novčane uštede u javnim budžetima od preko 1,9 mil. USD godišnje, CO2 emisije smanjene za oko 10.000 tona godišnje i omogućeno je reinvestiranje u lokalnu infrastrukturu i prioritete.

Tokom dana razgovarano je i o aktuelnoj problematici u gasnom sektoru BiH, u okviru koje je prezentaciju održala Belma Filipović iz BH Gasa.

A održana je sesija i panel diskusija o reformi sistema poticaja za obnovljive izvore energije (OIE) u BiH.

U okviru sesije je istaknuto da se ciljevi proizvodnje električne energije iz OIE ne mogu ispuniti kroz postojeće šeme poticaja u BiH koje treba da budu budu troškovno efikasnije i da budu tržišno zasnovane, te da naša država treba da nastavi da podržava OIE sa ciljem dostizanja nivoa kada poticaji više neće biti potrebni.

-Nove šeme poticaja za OIE na čijoj pripremi se radi već dvije godine su transparentne i nediskriminatorne jer se uvode  aukcije umjesto „prvi po redoslijedu“ te šeme poticaja za male i velike instalacije OIE. Sa novim shemama poticaja OIE dobija se ili više projekata, nego do sada, za ista utrošena sredstva, ili ista količina projekata, za manja utrošena sredstva – istakao je u svojoj prezenetaciji Božidar radović iz DNV GL.

Za izmjenu postojećih šema poticaja OIE u BiH predloženo je korištenje dobre prakse drugih, pretežno evropskih zemalja, uvažavajući specifičnosti energetskog sektora u BiH.

U penel diskusiji u okviru ove sesije govorili su Tim Mennel (DNV), Thoms Mitschke (GIZ), Mirsad Jašarspahić (Privredna komora FBiH), Nebojša Filipović (DNV), Nestor Ruiz (CZŽS) uz moderaciju Hamida Mehinovića iz GIZ-a.

Konferencija se nastavlja i sutra 13. juna/lipnja 2019. godine, a na programu je pet sesija.

 

Izvor: BiznisInfo.ba

Komentar-Kommentar-Comment