SwissBiHSwissBiH

EU sa 71,2 miliona eura podržao Državni program aktivnosti za BiH


Autor: Anera

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

Sporazumom se definira okvir za finansiranje Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu, čiji ukupni procijenjeni troškovi iznose 72.185.445 eura, od čega je maksimalni doprinos Evropske unije 71.282.832 eura, a ostatak od 902.614 eura će biti osigurano iz budžeta institucija BiH.

Programom se daje podrška ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom razvoju te političkim reformama i progresivnom usklađivanju ovih oblasti sa aquisom.

Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a period operativne provedbe je šest godina od stupanja na snagu, dok će pojedinačni ugovori i sporazumi za njegovo provođenje biti zaključeni u roku tri godine.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment