SwissBiHSwissBiH

Firme u FBiH povećale prihode i dobit


Autor: Anera

Prema podacima Finansijsko-informatičke agencije (FIA), dobijenim na osnovu predatih finansijskih izvještaja u zakonskom roku, u Federaciji BiH, 2018. godina okončana je sa ukupno 22.952 privredna društva, uključujući i banke i osiguravajuće kuće, koja su poslovala na federalnom tržištu, što je za 142 društva manje nego na kraju 2017. godine.

„Ukupni finansijski rezultat privrednih društava bio je bolji nego godinu ranije, vrijednost poslovnih prihoda koju su privredna društva u FBiH ostvarila u 2018. premašila je 49,5 milijardi KM, što je  iznos za oko 1,5 milijardi KM veći nego u prethodnoj godini. U strukturi tih prihoda dominirali su oni ostvareni na domaćem tržištu, dok je udio prihoda od izvoza ispod 16 posto“, navodi se u Informaciji o agregatnim vrijednostima finansijskih tokova u Federaciji BiH, koju su uradili uposlenici i stručni saradnici FIA.

Pored rasta poslovnih prihoda u prošloj godini u FBiH zabilježen je trend rasta broja društava koja su ostvarila dobit, kao i vrijednosti ostvarene dobiti. Profitabilno je poslovalo 15.699 privrednih društava u FBiH ili 68 posto od ukupnog broja aktivnih društava, koja su lani ostvarila ukupno oko tri milijarde KM neto dobiti, za 5,20 posto više nego 2017. godine.

S druge strane, broj kompanija koje su negativno poslovale smanjen je sa 6.847 iz 2017. na 6.466 u 2018. godini, ali vrijednost ukupnog gubitka povećana sa 854 miliona KM na 1,02 milijarde KM.

Broj zaposlenih u privrednim društvima u FBiH povećan je za 7,9 posto, sa 344.754 u 2017. na 356.390 na kraju 2018. godine.

Kada je riječ o granskoj koncentraciji ostvarenih poslovnih prihoda, prednjače kompanije iz oblasti trgovine i prerađivačke industrije.

Slična situacija je i sa granskom raspodjelom ukupne dobiti. Na prvom mjestu – i po broju društava sa ostvarenom dobiti i po visini dobiti, ponovo je trgovina, koju i u ovom slučaju slijedi prerađivačka industrija. Te dvije grane zajedno ostvaruju oko 60 posto dobiti svih privrednih društava u FBiH.

Ukupna vrijednost imovine federalnih privrednih društava u 2018. uvećala se za 2,4 posto – sa 64,59 na 66,13 milijardi KM.

Najizraženiji problem bh. privrede i dalje je niska likvidnost. Temeljni pokazatelj likvidnosti – tekući omjer (omjer tekuće imovine i kratkoročnih obaveza), u 2018. tek simbolično je popravio svoju vrijednost sa 1,14 na 1,19. Imajući u vidu da je standard za ovaj pokazatelj vrijednost od približno dva, evidentno je da privredna društva u FBiH uglavnom sa poteškoćama izmiruju svoje kratkoročne obaveze.

Ipak, unatoč činjenici da je problem nelikvidnosti prisutan već duži vremenski period, dugoročna finansijska stabilnost privrednih društava u FBiH nije značajnije ugrožena, mjereno omjerima duga i imovine te duga i kapitala.

Prema Informaciji o vrijednostima finansijskih tokova udruženja i fondacija u Federaciji BiH, krajem 2018. godine u FBiH funkcioniralo je 9.209 registriranih udruženja i fondacija. Vrijednost prihoda koju su udruženja i fondacije ostvarili u 2018. godini iznosila je više od 633 miliona KM, što je za oko 45 miliona KM više nego godinu ranije. U strukturi ostvarenih prihoda udruženja i fondacija dominiraju prihodi od vlastite djelatnosti i humanitarni prihodi, dok se udio prihoda iz budžeta zadržava na nivou prethodnih godina i iznosi 16-17 posto ukupne vrijednosti prihoda.

Iako udruženja i fondacije nisu organizacije čija je primarna svrha ostvarivanje dobiti, odnosno, viška prihoda nad rashodima, oko 58 posto udruženja i fondacija ostvarilo je višak prihoda nad rashodima u iznosu od oko 54 miliona KM.

Vrijednost ukupne imovine udruženja i fondacija u 2018. godini iznosi 809 miliona KM. Krajem 2018. godine u udruženjima i fondacijama bilo je zaposleno 5.231 osoba.

Putem web portala FIA-e predstavljeni su registri i podaci koji će služiti kao neposredni izvor tačnih i provjerenih informacija, a dostupni su i osnovni finansijski pokazatelji privrednih društava, budžetskih korisnika, udruženja i fondacija. Ova baza podataka obuhvata i RedPortal, na kojem su predstavljena pravna lica koja ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze.

Izvor: BizniInfo.ba

Komentar-Kommentar-Comment