SwissBiHSwissBiH

Fond za turizam vrijedan 1,5 miliona eura


Autor: NAL

EU4Business projekat Evropske unije objavit će sutra poziv za dostavljanje prijedloga projekata za podršku razvoju turizma u Bosni i Hercegovini.

Fond za turizam vrijedan 1,5 miliona eura bit će dostupan putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informaciono-komunikacijskih alata. Krajnji korisnici bit će mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i turistički operateri, s naglaskom na žene i mlade.

Dva prioriteta za finansiranje su kulturni turizam u vezi s UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH, te turizam na otvorenom (outdoor), duž Via Dinarica zelene linije u BiH.

Projekat Evropske unije EU4Business jača kapacitet BiH za ekonomski rast i zapošljavanje razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Za tu svrhu namijenjeno je ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). Projekat zajedno provode  GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Poziv će biti predstavljen sutra na pres-konferenciji u Sarajevu, a medijima će se obratiti Nicolas Bizel, v.d. šefa Odjela operacija pri Delegaciji EU u BiH i Nils Wetzel, projektni menadžer EU4Business projekta, GIZ

Izvor: Akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment