SwissBiHSwissBiH

GIKIL traži okolinsku dozvolu za kompleks pogona za proizvodnju koksa


Autor: Anera

GIKIL d.o.o. Lukavac traži okolinsku dozvolu od Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT) za kompleks pogona za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije.

Postupak za pomenuti pogon je bio prekinut dva puta zbog proceduralnih pitanja.

“S obzirom da su se stekli uvjeti za nastavak upravnog postupka ocjene zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole dana 17.5.2019. godine, predmet se stavlja na javni uvid javnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti po drugi put radi davanja primjedbi i sugestija”, kažu iz FMOIT.

GIKIL je uradio u decembru i mjere i aktivnosti za sprječavanje i smanjenje emisija iz postrojenja u okoliš koje su dostavljene Ministarstvu.

Prema navedenim mjerama u periodu od 2019. do 2023. godine treba izvršiti niz mjera. Neke od navedenih su: zapošljavanje dovoljnog broja zaposlenika u sektoru zaštite okoliša u cilju uspostavljanja sistema upravljanja okolišem, instalirati kontrolna brojila za potrošnju električne i toplinske energije po pogonima odnosno postrojenjima radi obezbjeđenja uslova za provođenje mjera za poboljšanjeenergetske efikasnosti,  obavezno kontinuirano primjenjivati tehnološke propise za vođenje procesa u pogonu Koksara, remont i čišćenje elektro-odvajača 3 i 4 za prečišćavanje koksnog plina, Izraditi idejno projektno rješenje izdvajanja H2S iz koksnog plina i priprema za realizaciju projekta, izraditi projekat za izdvajanje H2S iz koksnog plina i priprema za realizaciju projekta.

Od mjera potrebno je realizovati i projekat za izdvajanje H2S iz sirovog koksnog plina prema BAT smjernicama, izraditi idejno projektno rješenje za bezprašinsko istiskivanje koksa 2019,  realizacija projekta tretmana otpadnih voda iz pogona AMK, sve tehnološke otpadne vode iz pogona AMK odvesti na postrojenje za obradu, prema projektnom rješenju…

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment