SwissBiHSwissBiH

Građevinska kompanija Širbegović dobila cerfikat za tržište Njemačke


Autor: Anera

Kompanija Širbegović inženjering je postala vlasnik certifikata za Njemačko tržište za montažnu konstrukciju od betona, armiranog betona i prednapregnutog betona, isti certifikati su usklađeni sa posebnim zahtjevima Njemačkog tržišta.

Obavljene su kompleksne pripreme kako bi zadovoljili I dokazali usklađenost prema posebnim zahtjevima procesa proizvodnje, ulaznih materijala i gotovog proizvoda.

Izdavanje certifikata predstavlja potvrdu sposobnosti da proizvedemo konstrukcije prema najzahtjevnijim standardima koje postavljalju tržišta u pogledu kvaliteta betona I betonskih proizvoda.

Izdati su certifikati su za proizvod: PRODUKTZERTIFIKAT, Montažne Konstrukcije od Betona, Armiranog betona i Prednapregnutog betona – harmonizovane sa nacionalnim normama.

(Reg.-Nr. PZ-13.455.00-6.30) zatim izjava o Sukladnosti – Declaration of Complaince- Übereinstimmungszertifikat, Aneks na certifikat koji je usklađen sa dodatnim zahtijevima prema DIN 1045-4 za montažne konstrukcije od Betona, Armiranog betona i Prednapregnutog betona, (Reg.-Nr. ÜZ-13.455.00-1045-4) i Izjava o Sukladnosti – Declaration of Complaince- Übereinstimmungszertifikat, Aneks na beton kao materijal, po svim svojim svojstvima u skladu sa DIN EN 206-1 i DIN 1045-2, (Reg.-Nr. ÜZ-13.455.00-1045-2).

Konstantno ulaganje u kvalitet rezultira sve većim brojem zainteresiranih investitora sa područija Njemačke i Austrije za primjenu njihovih proizvoda.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment

%d bloggers like this: