SwissBiHSwissBiH

Hoće li privreda prodisati: Šta donosi novi zakon o PDV-u?


Autor: NAL

Privrednici u Republici Srpskoj nadaju se da bi novi Zakon o PDV u BiH, koji je u pripremi, mogao da propiše nove rokove za plaćanje PDV, koji će njima ostaviti malo više “prostora da dišu”.

Jedan od njihovih zahtjeva kod izrade novog zakona, naime, jeste da se rok za plaćanje ovog poreza odgodi, odnosno da se pomjeri sa desetog u mjesecu na kraj mjeseca, nakon isteka poreskog perioda.

“Time bi se stvorila dodatna mogućnost privrednicima, s obzirom na to da su opterećeni drugim izdacima na početku mjeseca, te da dobiju na vremenu da skupe novac i plate PDV na kraju mjeseca. To je jedan od zahtjeva privrednika od početka, koji su svjesni da se vjerovatno neće moći dobiti mogućnost da se PDV plaća samo za naplaćene fakture, umesto za izdate, što bi bila velika olakšica. Sa odgađanjem plaćanja se ne dobija ništa finansijski, ali se dobija malo relaksiranija situacija na početku mjeseca”, kaže portparol Privredne komore RS Vladimir Blagojević.

Prednacrt i nacrt ovog Zakona, koje je pripremila Uprava za indirektno oporezivanje BiH, međutim, nisu predvideli ovu promenu u sistemu plaćanja, baš kao ni plaćanje poreza na naplaćene fakture i neka druga „sporna“ pitanja. Uprava se, naime, nije upuštala u ovakve vrste izmjena zakonodavstva, jer za to nisu imali nikakvo uputstvo vladajućih struktura u BiH. Umjesto toga, bavili su se usklađivanjem zakonodavstva u ovoj oblasti u BiH sa onim u EU. Neke od novina koje je predvideo prednacrt ovog zakona su povećanje praga za obaveznu registraciju u PDV sistem sa 50.000 KM na 75.000 KM i oporezivanje nedovršenih građevinskih objekata, te uslovi za oslobađanje kod prometa građevinskih objekata.

“Novina je i to da se posebna šema u građevinarstvu ukida, a uvodi se prenos obaveze u skladu sa propisima EU za izvršen promet, zatim oporezivanje kod uvoza i prometa prema preprodavcu električne energije i prirodnog gasa, zatim usluga koje su u BiH pružene od strane poreskog obveznika koji nema sjedište, ni poslovnu jedinicu u BiH, te koji nije odredio poreskog zastupnika, a podliježu oporezivanju u BiH, zatim investicionog zlata u skladu sa posebnim postupcima oporezivanja, imovine dužnika poreskog obveznika prema presudi u okviru obavezne prodaje, te imovine poreskog obveznika u postupku stečaja”, navodi portparol UIO BiH Ratko Kovačević.

Upravni odbor UIO prije nekoliko je dana dao saglasnost na nacrt zakona koji predviđa ovakve izmjene, te ga je dalje uputio na konsultacije nadležnim odborima u entitetskim skupštinama. Oni bi, saznajemo, mogli predložiti da se uvaže neki zahtevi privrede, odnosno da ovim zakonom makar daju novi rokovi za plaćanje PDV-a.

Najefikasnija jedinstvena stopa

“Preporuka je svih međunarodnih finansijskih institucija da bi sve zemlje koje trenutno imaju više stopa PDV-a trebalo da razmišljaju o mogućem prelasku na jedinstvenu stopu, ali ne previsoku, jer se takav model sistema PDV-a pokazao kao najefikasniji. Dakle, BiH ima sistem PDV-a za koji se kao najefikasniji zalažu međunarodne finansijske institucije. Ako bi se, ipak, odlučilo da BiH krene u suprotnom pravcu, a to znači uvođenje niže stope na neke osnovne životne namirnice, to će značiti sigurno povećanje standardne stope koja više neće biti 17 odsto, već sigurno veća”, kaže Ratko

Izvor: Akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment