SwissBiHSwissBiH

Imenovan novi NO Aluminija


Autor: Anera

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost za imenovanje Zdenka Klepića, Igora Planinića i Vedrana Smiljanića za članove Nadzornog odbora privrednog društva Aluminij d.d. Mostar uime državnog kapitala, na period od četiri godine.

Za članove Savjeta za praćenje cijena imenovani su Aida Milavić (predsjednica), Muzafera Kalabušić, Hasena Sijerčić, Jelena Trutina, Stjepan Bago, Lejla Čaušević-Sućeska, Marin Bago i Mesud Kamberović.

Federalna vlada je danas dala više ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje na skupštinama. Za Union banku d.d. Sarajevo opunomoćena je Maja Vanjek, za Binas d.d. Bugojno Adnan Frljak, a za Borac d.d. Travnik Marinko Bošnjak.

Usvojivši informaciju o statusu javnog konkursa za izbor i nominiranje tri člana Nadzornog odbora JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Vlada FBiH je zadužila nadležnu konkursnu komisiju da, prema javnom konkursu objavljenom 31.7.2019. godine, nastavi postupak izbora kandidata za ove pozicije. Danas je, također, u Komisiju za provođenje ovog postupka imenovana Dijana Smailagić.

Nadzornom odboru Energoinvest Cometa d.d. Sarajevo data je saglasnost za imenovanje Emira Hadžimuratovića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva.

Izvor: BiznisInfo.ba

Komentar-Kommentar-Comment