SwissBiHSwissBiH

Industrija proizvodnje odjeće raste iz godine u godinu


Autor: NAL

 

Bosna i Hercegovina se zbog mnogih faktora može svrstati u zemlje sa velikim potencijalom za razvoj tekstilne industrije. Položaj između istočne i zapadne Evrope investitorima omogućava bržu isporuku u zemlje Evrope kao i obrazovana i iskusna radna snaga.

Industrija proizvodnje odjeće raspolaže dobrim kapacitetima i pripada skupini prepoznatljivih proizvođača odjeće na njemačkom i talijanskom tržištu. Partnerstva s međunarodnim firmama unijela su brojne promjene u ovu industriju, donoseći novu opremu i know-how.

Da strani investitori prepoznaju potencijal u BiH za ulaganje u ovu granu, pokazuje i priča o prvom proizvođaču čarapa na prostoru Bosne i Hercegovine, Socksmaker 3. Ova kompanija 2003. godine započinje proizvodnju u iznajmljenom prostoru bivše Tvornice čarapa u Tešnju, sa investicijom od oko 1 milion eura.


Prihodi od prodaje i izvoza


Ukupni prihodi od prodaje u ovoj grani industrije također bilježe pozitivan rast. Tako su kompanije koje proizvode odjeću u 2017. godini ostvarile ukupne prihode od prodaje od čak  324,486,536 KM, u odnosu na 2015. godinu kad je taj iznos bio 242,865,773 KM

Prihodi od izvoza u 2017. godini iznosili 212,973,465 KM što je za 58 % veće u odnosu na 2015. godinu kada je taj broj iznosio 135,056,036 KM

Da tekstilna industrija postaje sve atraktivnija grana za zaposlenje, govori i podatak da sve više građana posao nalazi upravo u ovoj djelatnosti. Prema statističkim parametrima, broj zaposlenih u industriji proizvodnje odjeće je između 2015.-2017. godine porastao za 1978 radnika

5 najuspješnijih kompanija po prihodu po zaposlenom u BiH, koje su svoju djelatnost usmjerile na proizvodnju odjeće su: PRO TEXTIL d.o.o. Zenica, KIKA – KK doo Novi Grad, FINANC d.o.o. Mostar, danial S d.o.o. Tešanj, STOP ZENICA, D.O.O

Najuspješnije kompanije po ukupnoj dobiti u BiH u ovoj industriji su: ALMA-RAS d.o.o. Olovo, FORTITUDO d.o.o. Travnik, SOCKSMAKER 3 d.o.o. Tešanj, DD ZIKO Zavidovici, DEVIC-TEKSTIL d.o.o. Teslic, ZENKO d.o.o. Zenica, EXCLUSIVE LINGERIE d.o.o. Banja Luka, DOO ANG, SMART TEXTILES d.o.o. Krupa na Uni, RENTEX-COM d.o.o. TUZLA

Današnji lider na tržištu i jedan od pozitivnih primjera bh. kompanija čija je primarna djelatnost upravo proizvodnja odjeće jeste Alma Ras sa sjedištem u Olovu. Osnovana kao porodična krojačnica, zbog kvalitete svojih proizvoda, postala je lider brenda na bosanskohercegovačkom tržištu. Danas ova kompanija zapošljava preko 1000 radnika širom Bosne i Hercegovine, i najupješnija je kompanija prema ukupnoj dobiti u 2017. godini.

U početku su pružali samo usluge šivanja, krojenja, pakovanja  za poznate brendove što im je izuzetno pomoglo u razvoju

Izvor: DiasporaInvest

Komentar-Kommentar-Comment