SwissBiHSwissBiH

ISO SPAN sa Građevinskim fakultetom gradi prvi bh. pasivni građevinski objekat


Autor: Anera

Za samo nekoliko mjeseci rada na bh. tržištu kompanija ISO SPAN Ramingstein Austrija bilježi odlične poslovne rezultate.

U razgovoru za poslovni portal Akta.ba Admir Smajić, generalni zastunik ISO SPAN Austrija je kazao kako je kompanija animirala struku u pogledu korištenja novih građevinskim materijala koji odgovaraju zahtjevima modernog tržišta i koji su 100 posto prirodni po svojoj strukturi.

“Uspjeli smo da na Građevinskom fakultetu Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru uvrstimo naše proizvode kao elemente stručnog i naučnog izučavanja, te smo kroz partnerstvo sa ovom institucijom u fazi izgradnje prvog pasivnog građevinskog objekta na našim prostorima”, kazao je Smajić, pojašnjavajući kako su se preko Austrijske privredne komore uvezali sa potencijalnim poslovnim partnerima i investitorima koji bi na bazi njihovih materijala gradili unutar BiH.

“Već smo mnogo uradili na kreiranju franšiza u našoj zemlji ali i u zemljama regiona kao što je Srbija, Crna Gora, Makedonija i Albanija. Tako da je već u planu gradnja prvih stmbenih i poslovnih objekata u Travniku i Prijedoru”, naveo je Smajić.

Govoreći o novitetima, potrebama tržišta, trendovima kazao je kako je vrlo bitna ušteda vremena i radne snage kod gradnje uz postizanje visokih modernih standarda koji podrazumijevaju veliki stepen toplotne i zvučne učinovitosti.

“Jako je važno poštivati standardizaciju u gradnji koja podrazumijeva certifikaciju materijala koji ugrađujete u objekat”, kazao je Smajić, napominjući kako ISO SPAN građevinski materijal pored pomenutih standarda ima certifikacije PASSIVHAUS – KLIMAHAUS – NATUREHAUS, energetske karakteristike – grijanje / hlađenje: max. 15 kWh / (m²a), toplotno opterećenje grijanja: max. 10 W / m², energetske karakteristike – ukupne primarne energije: max. 120 kWh / (m²a), ispitivanje zraka pod pritiskom / nepropusnost zraka n50: max. 0,6 h-1.

Navodi kako je kompanija ISO SPAN kao jedna od vodećih firmi na evropskom tržištu po broju prodatih ekoloških građevinskih materijala prvi put u svome poslovanju donijela odluku da tržište proširi van zemalja EU, te da putem svoja dva generalna zastupnika radi na stvaranju franšiza u prodaji i distribuciji.

Što se tiče bh. tržišta, Smajić kaže kako su u ponudi kompanije ISO SPAN blokovi s ugrađenom toplinskom izolacijom za nosive vanjske zidove različitih promjera.

Osvrćući se na dalje planove, navodi da će nastaviti politiku poslovanja firme kroz promociju i formiranje franšiza prije svega unutar BiH.

“Franšiza podrazumijeva da određeni pravni subjekt potpiše ugovor sa našom firmom o generalnom zastupništvu u prodaji i distribuciji čime stiče velike bonitete prodajom i niz drugih pogodnosti koje sa sobom nosi samo zastupništvo”, pojasnio je Smajić.

EKOLOŠKI MATERIJALI

ISO SPAN je austrijska firma čija je osnovna djelatnost proizvodnja ekoloških drvocementnih građevinskih blokova SA okolišnom standardizacijom  ISO 14025 i EN 15804.

Ono što njihov materijal izdvaja od drugih, jeste 100 posto prirodna građa koja ima potpuno svojstvo reciklaže odpada, optimalna termoizolacija, optimalno akumuliranje toplote, te optimalna zvučna izolacija…

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment