SwissBiHSwissBiH

Istraživanje EK potvrdilo da je problem različite kvalitete proizvoda prisutan u cijeloj EU


Autor: Anera

Eurozastupnica Biljana Borzan kazala je danas da je istraživanje Evropske komisije o dvojnoj kvaliteti proizvoda pokazalo da je problem prisutan na razini cijele Evropske unije, a ne samo na istoku EU-a i poručila da su istočne države članice u odnosu na zapadne bile glasnije u namjeri da se zaustavi nepoštena trgovačka praksa.

“Ovo nije bila bitka za istok već za potrošače u cijeloj Evropskoj uniji, a istraživanje Komisije pokazalo je da gotovo trećina analiziranih proizvoda ima razlike u kvaliteti na razini cijele EU”, objasnila je Borzan.

Istraživanje Evropske komisije provedeno u 19 zemalja pokazalo je da 31 posto proizvoda ima različit sastav, a identično ili vrlo slično pakiranje, ali nije uočen konzistentan geografski uzorak.

Borzan kaže da je to samo još jedna potvrda da iz dvojne kvalitete proizvoda nisu izuzete zapadne članice EU-a.

Potpredsjednica S&D-a objašnjava da se stvorila podjela na zapad i istok EU-a jer su “istočne zemlje prepoznale taj problem” i dodala da su zbog toga bile glasnije u namjeri da se zabrani dvojna kvaliteta proizvoda.

“Proizvodi slabije kvalitete ne prodaju se samo u Hrvatskoj ili Slovačkoj, već i u Francuskoj i Njemačkoj”, poručila je Borzan i podsjetila na ranija istraživanja koja su pokazala da su se, primjerice, u Italiji prodavale Wudy hrenovke lošije kvalitete kao i u Hrvatskoj, Haribo bomboni bili su bolje kvalitete u Hrvatskoj nego u Njemačkoj, dok je Nutella bila najbolje kvalitete u Njemačkoj.

Ipak, istraživanje Evropske komisije pokazalo je da nema razlike u kvaliteti Nutelle koju proizvodi Ferrrero i da je sastav identičan u svim zemljama u kojem je provedeno.

No, Borzan podsjeća da je razlog tomu što su iz Nutelle sami priznali propuste i najavili prije istraživanja EK-a da će “promijeniti poslovnu praksu”.

U aprilu je Evropski parlament potvrdio da će se Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi nadopuniti zakonom o zabrani dvostruke kvalitete proizvoda, a proizvođače će se za kršenje zakona sankcionirati s do četiri posto ukupnog godišnjeg prometa.

Države članice imat će na raspolaganju godinu dana od dana stupanja na snagu ove direktive da je prenesu u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Dogovorena je i sigurnosna odredba kojom bi se revizija učinka Direktive trebala provesti u 2022. godini te utvrditi funkcionira li u praksi.

 

Izvor: PoslovneNovine.ba

Komentar-Kommentar-Comment