SwissBiHSwissBiH

Kako određujemo uspješnost projekta?


Autor: SwissBiH

Što je to uspješan projekt? Je li dovoljno napisati kvalitetnu prijavu i dobiti bespovratna sredstva da bismo mogli reći da je naš projekt uspio?

****
Pratite nas i budite dnevno informisani

Najvažnije iz svijeta ekonomije i biznisa
****

Ne, jer sve dok je provedba projekta u tijeku možemo govoriti o uspješnosti projektnog tima, ali za evaluaciju uspješnosti projekta najčešće su potrebne godine.

Do sada smo već više puta pričali o važnosti kvalitetne pripreme i analize postojećeg stanja kako bi se postavili realni i ostvarivi ciljevi projekta usmjereni na jasno definiranu ciljnu skupinu. To je prvi korak koji je nužan da bi se kroz provođenje projektnih aktivnosti počela stvarati kvalitetna suradnja svih aktera uključenih u projekt.

Međusobna potpora i razumijevanje koje se gradi u tijeku projekta, dobar su pokazatelj da bi se ta suradnja mogla nastaviti i nakon njegovog završetka. To su prvi znakovi održivosti kojoj svi težimo.

U okvirima trenutno aktualnih projekata u Bosni i Hercegovini koji su usmjereni na razvoj ruralnog turizma i očuvanja tradicionalnih zanata bit će zanimljivo vidjeti rezultate koji su pred nama. Za usporedbu kao odličan primjer uspješne održivosti možemo uzeti projekt pod nazivom ‘Eko – etno centar Adica‘ koji je Hrvatska provela dok je bila u sličnoj situaciji kao BiH sada, tj. prije ulaska u EU

Riječ je o projektu koji je završen još 2012. godine, ali se njegov pozitivan utjecaj održao do danas.

Jedan od glavnih ciljeva koji se ostvario projektom bio je širenje svijesti šire javnosti o kulturnom naslijeđu, te prijenos znanja i vještina u izradi tradicionalnih rukotvorina na nove generacije, što je rezultiralo očuvanjem tradicije i otvaranjem novih radnih mjesta za izradu tradicionalnih rukotvorina. Zatim su jačanjem infrastrukture postojećeg centra pokrenute nove ekonomske aktivnosti koje su rezultirale poboljšanjem i širenjem lokalne turističke ponude grada.

Ove i mnoge druge aktivnosti dovele su do toga da je projekt uvršten među najuspješnije lokalne EU projekte u Hrvatskoj 2010. – 2012. o čemu više možete pročitati OVDJE.

Prema navedenome u Izvještaju EU o BiH za proteklu godinu u većini poglavlja Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi pripremljenosti, što bi moglo utjcati na ograničeni napredak i potrebu za usaglašavanjem programa i administrativnih struktura i mjera podrške u cijeloj zemlji

Ipak, u duhu trenutnog okruženja i godine na izmaku, usudila bih se zaključiti da je rješavanje početnih prepreka na koje nailazimo jedan od načina na koji nam EU ‘pomaže’ da ubrzamo procese koji bi inače trajali malo duže i da je trud koji sada ulažemo dobar znak da ćemo u narednom periodu biti efikasniji i produktivniji.

Neka nam 2021. godina bude primjer uspješne realizacije i razvoja na svim nivoima.

Ako imate nekih pitanja o ovoj ili sličnim temama obratite mi se na evaluatorbih@gmail.com ili nam se pridružite u druženju i raspravi na instagram profilu @evaluatorbih

Izvor: Manager.ba

Saznajte više o SwissBiH
Ko je SwissBiH? : Ko su naši klijenti i partneri? : Kontaktirajte nas 

Komentar-Kommentar-Comment