SwissBiHSwissBiH

Kako tvrtke zadržavaju talente: 76% nudi napredovanje, a 38% veću plaću


Autor: SwissBiH

Davanjem veće samostalnosti u funkciji zadržavanja talenata koristi se 64% poslodavaca, dok ih 38% daje veću plaću.

****
Pratite nas i budite dnevno informisani

Najvažnije iz svijeta ekonomije i biznisa
****

Tijekom posljednjih godina poslodavci su uvidjeli da je kvalitetno upravljanje talentima izuzetno važno za produktivnost i motiviranost zaposlenika, te u konačnici rezultira uspješnijim poslovanjem.

Problematiku pronalaska i upravljanja talentima istražio je portal MojPosao na više od 50 poslodavaca od čega 80% čine predstavnici velikih tvrtki ili institucija (200 i više zaposlenika), 13% predstavnici srednje velikih tvrtki ili institucija (20–199 zaposlenih) te 7% malih tvrtki ili institucija (do 19 zaposlenika).

U istraživanju su sudjelovale većinom privatne tvrtke u pretežno stranom vlasništvu (49%), a zatim privatne tvrtke u pretežnom domaćem vlasništvu (33%).

Svega 4% ispitanika ne upravlja svojim imidžom poželjnog poslodavca

Više od petine (22%) ispitanih poslodavaca ima potpuno razvijenu strategiju upravljanja imidžom tvrtke u funkciji stvaranja statusa poželjnog poslodavca (eng. employer branding).

Djelomično razvijenu strategiju ima 42% poslodavca, dok je u procesu razvoja strategije njih 29%. Svega 7% poslodavaca smatra da im nije potrebna ‘employer branding’ strategija.

Kako bi poboljšali svoj imidž poželjnog poslodavca, najviše ispitanih poslodavaca (80%) radi na novim projektima i usmjereni su na društveno odgovorno poslovanje. Tehnološkim inovacijama svoj imidž poslodavca ‘nadograđuje’ 22% ispitanih, dok ih 16% surađuje sa studentskim udrugama i fakultetima kako bi privukli nove talente.

Svega 4% ispitanih ništa ne radi po pitanju imidža poželjnog poslodavca, dok ih je 2% zadovoljno trenutnim imidžom pa ne vide potrebu za daljnjim ulaganjem.

Poslodavci nove talente najčešće pronalaze preko portala za oglašavanje slobodnih radnih mjesta (80%), a zatim preko preporuka (69%). Čak 62% poslodavaca nove talente direktno pronalazi na fakultetima.

Kako bi zadržali svoje talente, 84% poslodavaca koristi se novim poslovnim izazovima i davanjem veće odgovornosti, dok ih 76% to čini kroz dodatno obrazovanje odnosno osobni razvoj. Više od ¾ poslodavaca (76%) svojim talentima nudi napredovanje kako bi ih zadržali u tvrtki.

Davanjem veće samostalnosti u funkciji zadržavanja talenata koristi se 64% poslodavaca, dok ih 38% daje veću plaću. Dodatne beneficije pruža 18% ispitanih poslodavaca.

Tek trećina poslodavaca nema problema s privlačenjem talenata

Na pitanje imaju li problema s privlačenjem određenih talenata, malo više od petine poslodavaca (22%) odgovara potvrdno, dok ih 47% priznaje da ponekad ima poteškoće. Malo više od trećine poslodavaca (31%) tvrdi da nema problema s privlačenjem talenata.

Gledano u zadnjih deset godina, 16% poslodavaca navodi da je talenata sve manje. Tek 15% ispitanika smatra da je došlo do djelomičnog nedostatka talenata, dok čak 69% njih tvrdi da nije došlo do smanjenja talenata.

Malo manje od petine poslodavaca (18%) potvrđuje odlazak talenata iz tvrtke, dok ih 38% navodi djelomičan ‘gubitak’ talenata. Čak 44% ispitanih poslodavaca navodi da nemaju problema s odlaskom talenata.

Izvor: mojposao.netLoading..

Komentar-Kommentar-Comment