SwissBiHSwissBiH

Kantonima, gradovima i općinama pomoć od 10 miliona KM


Autor: Anera

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 10.000.000 KM, na ime finansijske pomoći kantonima, gradovima i općinama.

Unsko-sanskom kantonu raspoređeno je 4.000.000 KM, drugim kantonima ukupno 4.800.000 KM, a općinama i gradovima ukupno 1.200.000 KM.

Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika, površina, broj učenika u osnovnom obrazovanju i srednjem obrazovanju, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave FBiH.

Sredstva Unsko-sanskom kantonu su utvrđena za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog stanja sigurnosti, na osnovu zaključka Parlamenta Federacije BiH.

Vlada Federacije BiH će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koji će biti doznačeni pojedinim kantonima, gradovima i općinama i dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o njihovom utrošku.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment