SwissBiHSwissBiH

Naknade za topli obrok neće biti povećane od 1. jula


Autor: Anera

Povodom pisanja medija da će u državnim institucijama biti povećan topli obrok od 1. jula, oglasili su se iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Navode, kako izvješća medija o povećanju naknada za topli obrok zaposlenih u institucijama BiH od 1. julaa ove godine nisu točna ni utemeljena na činjenicama, niti je ijedan novinar tražio zvaničnu informaciju o tome iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Činjenica je da je Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarsrtva financija i trezora BiH u siječnju ove godine usvojilo Odluku o izmjeni odluke o visini naknade za topli obrok uposlenima u institucijama BiH kojom je predviđeno povećanje ove naknade sa šest na osam KM pod uvjetom da do tada bude usvojen Proračun institucija BiH za  2109. godinu.

“S obzirom na to da Proračun za ovu godinu nije usvojen neće biti ni povećana naknada za topli obrok zaposlenima u institucijama BiH od 1. srpnja kako su to objavili pojedini mediji tvrdeći da su informacije dostavljene iz Minisarstva financija i trezora BiH. 

Stav Ministarstva financija i trezora BiH je nepromijenjen da naknada za topli obrok zaposlenima u institucijama BiH treba biti veća, posebice što od 2012. godine, kada su smanjene i osnovica za plaću i sve neknade, nije bilo nikakvih povećanja za razliku od entitetskih i županijskih institucija.

Također, imenovane i izabrane osobe te rukovodeći državni službenici izuzete su iz ove odluke Vijeća ministara BiH i oni neće primati veću nakadu za topli obrok ni kada odluka stupi na snagu što je priopćeno odmah po usvajanju odluke u siječnju ove godine i objavljeno na zvaničnim web stranicama i ‘Službenom glasniku BiH'”, navedeno je u saopćenju iz Ministarstva.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment