SwissBiHSwissBiH

Nedzad Alic: Svi trebamo odlučiti i napraviti razliku šta je investicija, a šta trošak


Autor: NAL

 

Inovativne metode u upravljanju kadrovima vodećih kompanija u BiH

Kako biti inovativan u kreiranju, obučavanju, osnaživanju i zadržavanju dovoljno stručnih kadrova za bh. industriju? Kako započeti i rasti, kako se obraćati naprednim tržištima, kako prikupljati inovacije, te kako kompanija može biti bolja, ukoliko sluša i ima dobru komunikaciju za uposlenicima, bile su neke od teme o kojima su jučer govorili direktori vodećih kompanija u BiH, a u okviru panela “Inovativne metode u upravljanju kadrovima” koji je održan u okviru konferencije PIT Drina 2019 u Goraždu.

Jedan od uspješnih primjera predstavio je Mahmut Galijašević, generalni direktor Mann Hummel BA Tešanj, u kojoj zaposlenici već godinama imaju mogućnost da daju prijedloge za pobošljanje i unapređenje poslovanja.

“Prijedlog se ne mora odnositi samo na povećanje produktivnosti, već generalno o bilo čemu. To se pokazalo kao jako dobra stvar. Moramo im dati motivaciju i biti vrlo brzi u implementaciji problema. U suprotnom, mogu izgubiti motivaciju ukoliko vide da su njihovi prijedlozi na čekanju”, poručio je Galijašević.

Trenutno, kako je kazao, imaju oko 100 prijedloga, a cilj im je brojka od 600, dakle od skoro svakog uposlenika.

Govoreći o automatizaciji, napominje da se mora prvo vidjeti koja je njena svrha. Da bi se automatizacija provela, morate stabilizirati procese, bez toga ona je neuspješna.

Haris Rahman, predsjednik uprave Prevent grupacije, rekao je da interakcija od menadžmenta do radnika mora ići vrlo brzo.

“Prevent grupacija je među industrijskim liderima u regionu Centralne i Istočne Evrope i ono što uvijek naglašavamo jeste da su zemlje regiona jedne drugoj prilika te da je potrebno da dijelimo pozitivne prakse i kontinuirano unapređujemo procese. Mladi ljudi danas imaju izbor i različite mogućnosti kroz pristup informacijama. Ono sto je evidento je da se svi moramo mijenjati i prilagođavati novim trendovima. Poslodavci i država zajedno treba da rade na strategiji razvoja ključnih industrija i definaraju set olakšica u cilju kreiranja poslovnog ambijenta koji će podržati razvoj visoko akumalativnih industrija i proizvodnju i isporuke gotovog proizovda. Mi to radimo kroz proces vertiklane integracije materijala i na taj način kupcima nudimo dodanu vrijednost kroz ponudu full proizvoda, kao i kroz ulaganje u različite industrije gdje naši uposlenici imaju mogućnost kontinuiranog napretka i usavršavanja”, poručio je on.

Dodaje da je slogan “Snaga dolazi iznutra” poruka zaposlenicima. Kako kaže, trenutno izrađuju platformu kroz koju će moći iznositi sve svoje ideje i prijedloge za unapređenje.

EDUKACIJA KAO PRIMAT

Svoje iskustvo iznio je i Rasim Memagić, izvršni direktor kompanije Alma Ras koji je veoma važnim istakao zajednički pristup.

“Zajedno raditi, ukazivati na greške i ispravljati iste, je jako važno. Redovno smo radili istraživanje zadovoljstva naših zaposlenika i ono što smo vidjeli kao jedan prostor za napredak je nedostatak povjerenja. To je uzvišeni cilj kojem smo težili i na kojem smo dugo radili”, istakao je Memagić. Zahvaljujući tome, sada nemaju problem da kažu jedni drugima šta ne valja, niti da im se radnici obrate sa mišljenjem da firma nije dobro sagledala određen potencijal.

“Mislim da je to pravac kojim trebamo ići, iako nije lako doći do tog nivoa komunikacije i povjerenja. Ipak, kada dođemo, imamo visoki angažman uposlenika i bezrezervni rad”, poručio je direktor Alma-Ras.

Osvrnuo se i na korištenje digitalnih tehnologije čija upotreba mijenja i utiče na krajni odnos prema kupcima.

“Puno radimo na unapređenju proizvodnje. Uposlenici su dali veliki doprinos da inoviramo i ubrzamo proizvodnju. Kad pričamo o kupcima, potrebno je koristiti sve metode i definirati korake koje želite da pratite i pratiti promjene na tršištu, odnosno promjene u ponašanju korisnika. Radi se o zastrašujućoj brzini i ako prespavate jednu noć i ne probudite se ujutru fokusirani na posao, može biti kasno”.

Naglasio je da ljudima treba pružiti priliku za edukaciju i da u kompaniji Alma-Ras ona ima primat prije neke investicije u novu mašinu.

“Tako radnicima dajemo do znanja da računamo na njih, a s tim dolaze i rezultati unapređenja”, zaključio je on.

Nakon tekstilne, prisutni su imali priliku čuti iskustvo jedne sasvim druge grane industrije.

Izudin Neimarlija, član uprave Tvornice cementa Kakanj naglasio je da su ljudi njihovo najveće bogatstvo, ali da će doći vrijeme kada će najveći problem biti njihovo obezbijeđenje.

“Ovo je vrijeme izazova glede ljudskih resursa i kadrova. Mijenja se percepcija ljudi o vremenu i poslu što mijenja puno drugih stvari. U svemu tome, djelujemo u skladu sa generalnim smjernicama koje dolaze iz grupacije, ali ih primjenjujemo na bosanski način”, rekao je Neimarlija.

Ključnom porukom ističe komunikaciju i pristup ljudima, razumijevajući njihova očekivanja, nadanja, te da razgovor oči u oči ne može ništa zamijeniti.

KOMUNIKACIJA KAO KLJUČ USPJEHA

Sličnog mišljenja je i Muhamed Hubanić, generalni direktor Pobjede Rudet Goražde, ističući da je komunikacija sa radnicima jako bitna.

“Jako puno polažemo na zadovoljstvo svakog pojedinačnog radnika, jer plata nije glavna. Po istraživanjima ona je tek na trećem mjestu. Ljudi žele da vide da je to što su ponudili, zaista vrijedno, da budu prihvaćeni u radnoj zajednici i da se njihov glas čuje. Radnicima možete narediti, ali magična riječ, molim te, hvala i izvini – mijenja puno stvari. Uvijek se vraćamo na komunikaciju”, navodi on.

Mišljenja je da problem ne postoji ako se može riješiti, jer samo pozitivnim razmišljanjem u energijom možemo privući dobro.

Kako adresirati pitanja realnog sektora i da li su primjenjive u IT sektoru govorio je Ferhat Dedić, territory manager Algotech.

Po njegovim riječima, IT je po svojoj prirodi okrutniji, jer se inovacije dešavaju punom većom brzinom i takvim tempom da morate biti spremni kako biste unaprijedili svoje poslovanje.

“Morate da pratite vrijeme ljudi i njihove performance. Morate imati jako puno obrazovanih ljudi, jer IT tehnologija pruža mogućnost da se dobro upravlja inovacijama. Procesi jesu malo komplikovaniji, ali pružaju mogućnost ocjenjivanja svojih uposlenika što će na vrijeme detektovati problem kojem će na vrijeme pristupiti”, rekao je Dedić.

Nedžad Alić, direktor dvije goraždanske kompanije, Emka Bekto i Emka Precisa, kaže da su oni ovisni o digitalizaciji koja je ključna prije prelaska na mašine i proizvodnji. Zastati u digitalizaciji, smatra, znači izgubiti klijente.

“Svi trebamo odlučiti i napraviti razliku šta je investicija, a šta trošak. Emka kao grupacija je “natjerana” da investira u tehnologije, radnike, informatička sredstva koja će olakštati procese, a samim ti doprinijeti pozitivnim rezultatima”, poručuje on.

Osvrnuo se i na pitanje motivacije, te osluškivanje unutarnjeg okruženja, koji također, kao ključnu riječ ističe “komunikaciju”.

Ako ne znate šta ljude boli, ne znate ni šta da popravite. Radnik mora imati slobodu da iznese ono što smatra da se može unaprijediti. Svo naše unapređenje je u radnicima, samo ih treba znati pitati i komunicirati s njima. Sve to na kraju pretočiti u jednu i strategiju koje se treba pridržavati.

Nakon dugodišnjeg iskustva u Švicarskoj, zaključuje da se bez ulaganja u radnu snagu ne može doći do dugoročnog rezultata.

“Na prvom mjestu je radnik, na drugom kupac, jer ako ne ulažete u radnu snagu, ne možete dobiti kvalitet koji kupac traži”, zaključio je Alić.

Izvor: S. Bijedić / Akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment