SwissBiHSwissBiH

Novi zakon o PDV-u donosi stare nevolje


Autor: Anera

Nastavićemo da se kroz javne rasprave borimo za bolji ambijent u privredi.

Poručili su domaći privrednici komentarišući proces donošenja novog zakona o PDV-u, u čiji nacrt Uprava za indirektno oporezivanje BiH, bar zasad, nije uvrstila njihove zahtjeve i zamjerke.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, kaže da su dali svoje prijedloge na ovaj zakon, ali da UIO u prvom krugu nije usvojio nijedan od njihovih prijedloga.

“U daljem postupku javne rasprave još jednom ćemo izanalizirati naše prijedloge, te se fokusirati na ključne zahtjeve, a jedan od njih je da se plaćanje PDV-a pomjeri sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca. Spremni smo bili na to da se svaki mjesec plaćanje pomjera za dan ili dva, pa bismo za 20 mjeseci došli na cilj, međutim to nije uvaženo”,rekao je Smailbegović dodavši da bi naplata PDV-a trebalo da se plaća po naplaćenoj fakturi.

Napomenuo je da će tražiti sastanke sa UIO te lobiranjem i pritiscima nastojati da se ove stavke ugrade u konačnu verziju zakona, a sve što predlože obrazložiće argumentima.

Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavca FBiH, dodaje da su pozvali oba entitetska parlamenta, te parlament BiH da ne izglasaju ovakav zakon.

“UIO BiH se licemjerno ponaša, glavno obrazloženje im je da zakon usklađuju sa evropskim direktivama, a uzimaju onu direktivu koja im odgovara”, smatra Pandurević, koji kaže da u sve faze u procesu donošenja zakona moraju biti uključeni svi na koje se taj zakon odnosi.

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, rekao je da su njihovi prijedlozi bili da se PDV plaća bar 20. u mjesecu umjesto 10, te da su predlagali i to da se PDV plaća po naplaćenoj fakturi.

“Ozbiljno ćemo se uključiti u javne rasprave i argumentovano ćemo iznositi svoje stavove”, poručio je Škrebić.

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, kaže da Zakon o PDV-u treba da se mijenja, jer je donesen prije 14 godina te da je normalno da su se vremenom pojavile potrebe za izmjenama.

“Produžavanjem roka plaćanja PDV-a na kraj mjeseca znatno bi se popravila finansijska pozicija i likvidnost u privredi“, kaže Račić.

On smatra da bi bilo dobro da se uvede niža poreska stopa za osnovne namirnice, lijekove, dječju hranu i slično, kao što je u većini zemalja, ali da su svjesni da u ovom momentu za to nema političke spremnosti.

Nataša Krsman, portparol Ministarstva finansija i trezora BiH, kaže da je Upravni odbor UIO BiH na sjednici 8. maja dao saglasnost da se Nacrt zakona o PDV-u dostavi nadležnim komisijama entitetskih parlamenata na konsultacije, nakon čega će ponovo biti razmatran na sjednici UO i upućen u javnu raspravu.

Nacrt zakona o PDV-u predložen je iz UIO radi usklađivanja s evropskim direktivama i cilj mu je da olakša rad poslovnoj zajednici. Iz RS su dostavili svoje primjedbe, a u FBiH još nema parlamentarnih komisija pa nema ni odgovora ni primjedaba”, ističe Krsmanova.

U UIO kažu da su u Prijedlog zakona o PDV-u, koji je uradila UIO sa ekspertima EU, ugrađene sve neophodne promjene kako bi bio u potpunosti usklađen sa EU.

“Uprava se nije upuštala u izmjene stopa, rokova za plaćanje PDV-a, kao ni mogućnosti da se PDV plati samo na naplaćene fakture i da se pravo na odbitak ulaznog PDV-a može ostvariti samo na one fakture koje su plaćene dobavljačima, te druga slična pitanja, na koja odgovore moraju dati vladajuće strukture u BiH, prije svega UO UIO, Savjet ministara i parlament BiH”, kažu u UIO i dodaju da je onog trenutka kada počne ciklus usvajanja novog zakona o PDV-u u BiH, jedna od obaveza i javna rasprava o njemu kroz proces javnih konsultacija te će svi zainteresovani moći iznijeti svoje stavove i prijedloge.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment