SwissBiHSwissBiH

Održan Program 1 Projektne akademije za predstavnike MSP sa područja KS


Autor: Anera

Od 22. do 26.07.2019. godine održan je Program 1 Projektne akademije za petu grupu predstavnika MSP koja su izabrana po javnom pozivu.

Edukacija se realizira u sklopu projekta „Podrška MSP sa područja Kantona Sarajevo u svrhu jačanja ljudskih kapaciteta za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima“ , koji implementira SERDA uz podršku Vlade Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede.

Grupu je činilo 15 predstavnika MSP sa područja Kantona Sarajevo.

Cilj projekta je jačanje ljudskih kapaciteta 70 malih i srednjih preduzeća sa područja Kantona Sarajevo kroz prenos savremenih znanja i metoda s ciljem efikasnog korištenja sredstava iz EU fondova, a putem intenzivnog programa edukacije u okviru Projektne akademije SERDA.

Projektom je predviđeno da po jedan predstavnik 70 uspješnih MSP sa područja Kantona Sarajevo prođe Edukaciju o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima (Program 1 i Program 2 – dvije petodnevne edukacije) i na taj način poveća apsorpcijska moć sektora MSP spram sredstava iz EU fondova.

Kako bi projekat bio u otpunosti realiziran, preostalo je da se u septembru održi Program 2 za ovu grupu polaznika te da se formira još jedna grupa od 14 polaznika koji će proći i Program 1 i Program 2 edukacije.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment