SwissBiHSwissBiH

Olakšice za preduzetnike iz Prijedora – Grad oslobodio plaćanja komunalne takse obveznike za prvu registraciju djelatnosti


Autor: SwissBiH

Skupština grada Prijedora je, izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, ovu oblast uskladila sa novim zakonom čime su brojne kategorije oslobođene plaćanja ove obaveze.
****
Pratite nas i budite dnevno informisani

Najvažnije iz svijeta ekonomije i biznisa
****
Od plaćanja komunalne takse oslobođeni su obveznici koji prvi put registruju djelatnost i to na period od 12 mjeseci od registracije, preduzetnici koji na osnovu odredbi Zakona o porezu na dohodak imaju status malog preduzetnika, kao i udruženja od javnog interesa za RS, a kojima je to svojstvo priznato u skladu sa aktom kojim se uređuje dodjela i prestanak statusa udruženja od javnog interesa, a ne nužno aktom Vlade, kao što je ranije bilo.
Plaćanja komunalne takse na isticanje poslovnog imena oslobođeni su obveznici koji se bave starim ili umjetničkim zanatima i domaćom radinosti, dok komunalna taksa za korištenje javnih površina za postavljanje karting-staza, zabavnih parkova, cirkusa ili za druge oblike privremenog korištenja iznosi 1 KM po metru kvadratnom dnevno.
Skupština grada Prijedora prihvatila je amandman da plaćanja komunalne takse budu oslobođene i niskokumulativne i deficitarne djelatnosti za period trajanja takvog statusa djelatnosti, kao i svi korisnici prava iz socijalne zaštite, budući da i tu mogućnost novi zakon daje lokalnim zajednicama.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama u RS stupio je na snagu 1. januara i njime je propisano da će jedinice lokalne samouprave uskladiti svoje odluke sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu
Izvor: EKpaija.com
Saznajte više o SwissBiH
Ko je SwissBiH? : Ko su naši klijenti i partneri? : Kontaktirajte nasKomentar-Kommentar-Comment