SwissBiHSwissBiH

Općina Bosanska Krupa (su)finansira omladinske start-up biznise


Autor: Anera

Općina Bosanska Krupa je objavila javni poziv putem kojeg mladi mogu dobiti do 5.000,00 KM za (su)finansiranje svojih start-up biznisa.

Buđenje poduzetničkog duha među mladima, motivisanje studenata, početnika i kreativnih pojedinaca sa inovativnim i provodivim poslovnim idejama, obuka o procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti, omogućavanje mladima stvarno pokretanje vlastitog biznisa, glavni su ciljevi ovog programa.

Na javnom pozivu mogu učestvovati nezaposlena fizička lica (osobe od 18 do 35 godina starosti), pojedinačno ili u grupi, koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao poduzetnici iako su to nekada bili, te timovi u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba.

Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao biznis plan, u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode) pod uslovom da se realizuje na području općine Bosanska Krupa.

Općina Bosanska Krupa će za uspješno ocijenjen biznis plan osigurati su/finansiranje: troškova registracije firme; dio ili u cjelosti troškova zakupnine prostora do visine odobrenih sredstava; dio ili u cjelosti troškova zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini; dio troškova uređenja i opremanja poslovnog prostora; dio troškova nabavke opreme, mašina, alata.

Podnosilac prijave za svoj uspješno ocijenjen biznis plan najviše može dobiti 5.000,00 KM.

Prijem aplikacija vršit će se do 23. 3. 2020. godine. Uz javni poziv na web stranici Općine Bosanska Krupa objavljen je prijavni obrazac, kao i uputstvo za popunjavanje prijave.

 

Izvor:akta.ba

 

 

Komentar-Kommentar-Comment