SwissBiHSwissBiH

Osigurati najpovoljnije izvore finansiranja autoputa od Ovčara do Mostara


Autor: Anera

Vlada FBiH je usvojila informaciju o načinu realizacije i financijskom okviru za izgradnju dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug na Koridoru Vc.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Vlada je zadužila da pokrenu aktivnosti na osiguranju najpovoljnijeg izvora za financiranje realizacije projekata Ovčari – Konjic – Prenj (11 km), Tunel Prenj (12 km), izlaz iz Tunela Prenj – Mostar Sjever, (13 km) i Mostar Sjever – Mostar Jug (15,4 km).

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment