SwissBiHSwissBiH

Ovo je alat koji će vam pomoći u pripremi važnih sastanaka i projekata


Autor: Anera

Kada se spomenu mentalne mape velika većina ljudi prvo se sjeti školskih dana i crtanja istih. No, one mogu biti od velike koristi i u poslovnom svijetu i to primjerice za održavanje sastanaka ili pripreme za razna izlaganja.

Sigurno ste se našli u situaciji da imate poslovni sastanak i želite reći veliku količinu stvari, a ograničeni ste vremenom.

U takvim situacijama, priprema kroz mentalne mape donosi višestruke koristi.

Ideja iz 70-tih

 

Mentalna mapa ili umna mapa je vrsta dijagrama pomoću kojeg se na zanimljiv način prikazuju ideje ili razmišljanja.

Ona kao shematski opis nekog (sa)znanja sadržava riječi, rečenice, simbolične sličice ili crteže i razne druge znakove koji predstavljaju značenje tih ideja ili razmišljanja.

Koncept je osmislio Tony Buzan, britanski profesor i psiholog 70-ih godina 20. stoljeća.

Mentalne mape iznimno su korisne kada treba pojednostavljeno prikazati veliku količinu informacija koje su logički povezane u cjelinu.

Namijenjene su svima – od školaraca pa do poslovnih ljudi.

Upravo je izrada mentalnih mapa jedan od načina kako potaknuti kreativnost u poslovnom svijetu.

Možda ćete kroz izradu iste doći do neke sasvim nove ideje!

Također, uvelike vam mogu pomoći prilikom održavanja važnog sastanka.

Pomoću ovih mapa možete jednostavno i sažeto koncipirati svoje izlaganje na način da imate punu pažnju publike.

Kako da mape rade za vas?

 

Najbolje je da mapa bude što je moguće jednostavnija, a da je tako koncipirana da uživate u njenoj izradi.

Sam proces izrade vrlo je jednostavan.

Za početak je bitno odrediti ključnu temu koja se stavlja na sredinu papira.

Nakon toga se najčešće u obliku krošnje drveta grana na daljnje pojmove i ideje koji se razrađuju i dorađuju.

Primjerice, ako u sredinu papira stavite naziv novog projekta, dalje ćete ideju razraditi kroz pojmove poput kome je ideja namijenjena, što ona sadrži, financijski dio izrade i slično.

Ako se prvi puta susrećete s izradom metalnih mapa, možda će vam biti jednostavnije krenuti uz pomoć alata poput Cogglea ili Mindmupa.

 

Top savjeti Tony Buzana, kreatora mentalnih mapa:

  1. potrebno je početi od sredine s nekim zanimljivim crtežom koji karakterizira temu o kojoj će se govoriti
  2. koristiti različite veličine slova i razne simbole u cijeloj mapi
  3. odrediti i opisati ključne riječi
  4. svaka riječ koja je određena kao ključna mora biti zapisana samostalno
  5. koristiti različite boje
  6. duljina linije iznad koje se pišu riječi treba biti jednaka duljini riječi
  7. razviti svoj stil izrade mentalnih mapa
  8. naglasiti najvažnije dijelove
  9. nacrt mentalne mape napraviti da bude jasan svima (nakon završetka probajte pokazati kolegama i čuti njihovo mišljenje)

Izvor: manager.ba

 

Komentar-Kommentar-Comment