SwissBiHSwissBiH

Ovo su najjače ekonomije Evropske unije


Autor: SwissBiH

Bruto domaći proizvod (BDP) u Evropskoj uniji u 2020. godini iznosio je oko 13.400 milijardi eura po tekućim cijenama, pokazuju najnoviji podaci Zavoda za statistiku EU (Eurostat).

Podaci pokazuju i da je u 2020. godini nešto više od četvrtine BDP-a Unije proizvela Njemačka (25,1 procenat), zatim Francuska (17,2 posto) i Italija (12,3 procenta), ispred Španije (8,4 posto) i Holandije (šest procenata).

Sa druge strane, deset država članica EU doprinijelo je manje od jedan posto ukupnom BDP-u.

Takav je slučaj sa Maltom, koja je imala najniži udio u BDP-u EU od 0,1 procenat, a potom slijede Estonija, Kipar i Latvija (sve po 0,2 posto), zatim Hrvatska, Litvanija i Slovenija (sve po 0,4 procenta), Bugarska i Luksemburg (obje po 0,5 posto) i Slovačka (0,7 procenata).

– U realnim uslovima, BDP Evropske unije prošle godine je bio 7,6 posto veći od nivoa od prije jedne decenije. Međutim, realni BDP bio je 5,9 procenata niži od svog nivoa u 2019. godini. To je bio prvi pad BDP-a Evropske unije od 2009. godine, kada je opao za 4,3 posto u odnosu na 2008. Godinu – navodi se u izvještaju Eurostata.

Naglašeno je da je smanjenje ekonomske aktivnosti, a samim tim i BDP-a, u skladu sa ograničenjima koja su primijenjena 2020. godine kako bi se usporilo širenje bolesti Covid-19, piše Blic.

– Kada se uporedi BDP iz 2019. i 2020. godine u zemljama članicama EU, Španija je pretrpjela najveći pad (-10,8 posto), a slijede Grčka (-9 procenata), Italija (-8,9 procenata), Portugal (-8,4 posto), Malta (-8,2 procenta), Hrvatska (-8,1 posto) i Francuska (-7,9 procenata).

Jedina zemlja EU koja je zabilježila povećanje BDP-a u 2020. godini bila je Irska (+5,9 posto), obrazloženo je u izvještaju Eurostata

Izvor: BiznisInfo

Komentar-Kommentar-Comment