SwissBiHSwissBiH

Počela rasprava o novom zakonu: Njemačka dolazi na Balkan po radnike


Autor: Anera

Nacrt novog zakona o doseljavanju radne snage u Njemačku proslijeđen je u njemački parlament, a u ponedjeljak je o njegovoj sadržini održana rasprava u Odboru za unutrašnje poslove Bundestaga.

Time je započela dugo očekivana procedura čiji je cilj da olakša odlazak radnika iz trećih zemalja u Njemačku i da smanji proceduralne korake kako bi se maksimalno skratilo vrijeme pribavljanja dokumentacije i dobijanja radne vize.

Što se tiče BiH, u nacrtu je istaknuto da bi bile olakšane odredbe koje se odnose na pristup njemačkom tržištu rada za zemlje zapadnog Balkana. Iako još nije jasno koju će konačnu formu zakon dobiti, s obzirom na to da je u nacrtu istaknuto da njemački Gornji dom ima određene rezerve, može se očekivati da će biti olakšan postupak dobijanja viza.

Na primjer, u nacrtu je istaknuto da dosadašnja iskustva pokazuju pozitivne efekte sada važeće odredbe o olakšanom pristupu njemačkom tržištu rada do 2020. godine, iz čega bi se moglo zaključiti da će dodatna olakšanja na kraju biti usvojena.

“Imajući u vidu demografske i ekonomske tendencije u Njemačkoj, može se računati s tim da će i u budućnosti potreba za radnom snagu biti značajna, ne samo u oblastima visokokvalifikovane i stručne radne snage. Prva preliminarna istraživanja pokazuju da je uredba postigla pozitivne efekte”, istakli su oni.

U samom nacrtu je upozoreno da je u Njemačkoj broj upražnjenih radnih mjesta povećan na 1‚2 miliona, te da demografski trendovi ukazuju da će ovaj broj samo nastaviti rasti.

“U mnogim pogonima osjeća se manjak radne snage, posebno u oblasti zdravstva i njege. Manjak je i u područjima matematike, informatike, nedostaje naučnika i tehničara, ali i zanatlija. Ovo su sve veliki rizici za njemačku privredu. Njemačkoj ne nedostaju samo srednjoškolski apsolventi, već sve više i kvalifikovani radnici u raznim zanimanjima”, istaknuto je u uvodu nacrta.

Neke od mjera koje se predlažu odnose se na proširenje odredaba o dodatnom obrazovanju državljana trećih zemalja, olakšala bi se nostrifikacija diploma i privukli potencijalni novi zainteresovani radnici za njemačko tržište rada. Takođe, planirano je ubrzanje procesa dobijanja radnih dozvola, što je do sada za bh. državljane bio jedan od najvećih izazova s obzirom na dugo trajanje procesa.

“Cilj zakona o doseljavanju stručne radne snage je da stvori pravne preduslove za ciljano i prema potrebama orijentisano jačanje procesa doseljavanja stručne radne snage, kako bi se ubrzalo priznavanje stranih diploma, bolja podrška učenju njemačkog jezika u trećim zemljama, izrada strategije zajedno s privredom kako bi se ciljanim mjerama pridobili radnici. Planirano je bolje reklamiranje, kao i efikasniji i transparentniji proces obrade zahtjeva”, naglasili su oni.

S obzirom na to da će u narednom periodu uslijediti rasprava o nacrtu, može se očekivati da će konačni prijedlog na dnevni red doći na jesen.

Njemački mediji, pak, upozoravaju da bi brzina ovog procesa mogla zavisiti i o odnosima u Velikoj koaliciji u Njemačkoj između konzervativaca i socijaldemokrata, s obzirom na to da su nakon lošeg izbornog rezultata za Evropski parlament sve glasniji zahtjevi SPD-a da se Velika koalicija raskine i njemački predsjednik natjera da raspiše vanredne izbore na jesen.

U tom slučaju moglo bi doći do odlaganja usvajanja konačnog teksta, a do tada će važiti sadašnja pravila.

Izvor: PoslovneNovine.ba

Komentar-Kommentar-Comment