SwissBiHSwissBiH

Pogledajte broj zaposlenih i broj kompanija po kantonima u 2018. godini


Autor: NAL

Prosječan broj zaposlenih u Federaciji BiH u 2018. godini bio je 358.164, pokazuju podaci kompanija koje su predale finansijske izvještaje za proteklu godinu, a koji su dostupni na portalu Akta.ba.

Analizirajući podatke po kantonima, najveći broj zaposlenih imao je Kanton Sarajevo sa ukupno 111.929. Slijedi ga Tuzlanski kanton sa 68.094 zaposlenika, potom Zeničko-dobojski sa ZDK – 55.620, te Srednjobosanski kanton s 37.413 zaposlenika. Približan broj zaposlenih imao je i Hercegovačko-neretvani kanton 35.277, Unsko-sanski kanton zapošljavao je 19.891, a Zapadnohercegovački kanton 15.571.

U grupu kantona sa najmanjim brojem zaposlenika ušao je i najveći kanton u Federaciji, Kanton 10 koji je zabilježio tek 5.705 zaposlenih, potom Bosansko-podrinjski s 4.799 i na kraju Posavski kanton s 3.865 zaposlenika

Od 22.952 kompanija u Federaciji BiH koje su predale finansijski izještaj za 2018. godinu, posmatrajući po kantonima, njih 4.864 je iz Kantona Sarajevo, 3.087 iz Tuzlanskog kantona, 2.569 iz Hercegovačko-neretvanskog kantona. Slijedi ih Zeničko-dobojski kanton s 2.791 kompaniju, iz Unsko-sanskog kantona njih 1.916 je predalo izvještaj, zatim, Srednjobosanski kanton sa 1.785, Zapadnohercegovački sa 1.210, te na koncu kantoni sa najmanjim brojem kompanija, Kanton 10 s 649, Posavski kanton 357 i Bosansko-podrinjski kanton s tek 186

Izvor: Akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment