SwissBiHSwissBiH

Pojednostavljena registracija za firme koji se bave upravljanjem otpadom


Autor: SwissBiH

“Pozivamo sve subjekte koji su obveznici izvještavanja da se na jednostavan način registruju na web stranici Fonda, te naprave prvi korak za pristup Informacionom sistemu”, navodi Indira Sulejmanagić.

****
Pratite nas i budite dnevno informisani

Najvažnije iz svijeta ekonomije i biznisa
****

Višegodišnji problem neadekvatnog odlaganja i upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini doveo je do porasta broja gradskih i divljih deponija, koje ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi. U većini slučajeva radi se o općinskim nesanitarnim deponijama, koje nemaju osnovne uslove za prihvat i sigurno deponovanje, te reciklažu onih vrsta otpada za koje je to moguće. Reciklažna industrija u BiH je relativno nerazvijena i nema dovoljno dobru osnovu za razvoj. Upravo ta grana bi trebala biti pokretač u kreiranju održivog sistema upravljanja otpadom. Dodatni problem je i što nisu poznate stvarne količine otpada koje se svakodnevno produkuju, deponuju, obrađuju, recikliraju i izvoze.

Dio rješenja leži u uspostavljanju efikasnog i sveobuhvatnog sistema upravljanja otpadom. Upravo na tom rješenju radi Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, u saradnji sa projektom Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja (URBANLED), koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

“Od 2019. godine radimo na uspostavi informacionog sistema upravljanja otpadom na nivou Federacije BiH čiji je cilj stvaranje web platforme koja će omogućiti pojednostavljeno izvještavanje elektronskim putem, prikupljanje i verifikaciju podataka, kao i njihovu obradu. Prikupljeni podaci će biti osnova za izradu planskih i provedbenih dokumenata u oblasti upravljanja otpadom, gdje smo do sada radili na bazi pretpostavki i procjena. Sistem treba da bude alat svim subjektima upravljanja otpadom, s jedne, i institucijama s druge strane”, istakla je Indira Sulejmanagić, rukovodilac Sektora zaštite okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Informacioni sistem se uspostavlja u Fondu, ali će njegovi korisnici biti sve institucije (agencije, ministarstva, zavodi, itd.) na državnom, federalnom i kantonalnom nivou, lokalne zajednice, kao i svi privredni subjekti koji su obveznici izvještavanja, a koji će na ovaj način svoju obavezu završiti jednostavnije i na jednom mjestu. U skladu sa važećim zakonskim propisima, u obavezi izvještavanja se nalaze svi poslovni subjekti koji se bave bilo kojom aktivnošću upravljanja svim kategorijama otpada, uključujući komunalni otpad, posebne kategorije otpada, do industrijskog otpada, i to u segmentima sakupljanja, obrade, reciklaže, izvoza, deponovanja i korištenja otpada u energetske svrhe.

“Pozivamo sve subjekte koji su obveznici izvještavanja da se na jednostavan način registruju na web stranici Fonda, te naprave prvi korak za pristup Informacionom sistemu”, navodi Indira Sulejmanagić.

Sistem će obuhvatiti podatke o tokovima otpada, postupcima završne obrade otpada, količinama otpada, shemama prikupljanja otpada i ostale neophodne podatke kojima će se osigurati protok informacija, unaprijediti kontrola tokova otpada i olakšati obračun pripadajućih naknada.

“Očekujemo da će novi Informacioni sistem biti operativan u prvom kvartalu 2021. godine. Pored unaprijeđenja sistema upravljanja otpadom, URBANLED projekt će u saradnji sa partnerima nastaviti raditi i na podizanju svijesti stanovnika i privrednika o odgovornosti prema okolišu”, istakla je Senka Mutabdžija Bećirović, predstavnik UNDP projekta.

UNDP projekt je fokusiran na urbane sredine koje u velikoj mjeri doprinose zagađivanju okoliša, uslijed neodrživog upravljanja gradskom infrastrukturom i neracionalnom potrošnjom energije. Projekt se realizuje u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnim inistarstsvom okoliša i turizma, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Fondom za zaštitu okoliša FBiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS

Izvor: BiznisMagazineLoading..

Komentar-Kommentar-Comment