SwissBiHSwissBiH

Potpisan ugovor o gradnji autoputa kod Zenice u vrijednosti od 60 miliona eura


Autor: Anera

U sjedištu JP Autoceste FBiH potpisan je Ugovor o izgradnji dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Ponirak – Vraca.

Ugovor je potpisao Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH u ime investitora,  u ime izvođača radova Hamed Ramić, direktor Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH) te Denis Lasić, ministar prometa i komunikacija FBiH u svojstvu svjedoka sa strane JP Autoceste FBiH i Munir Ramić u svojstvu svjedoka ispred Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 59.408.825,00 eura bez uključenog PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 50 miliona eura i bespovratnih sredstava od WBIF-a u visini od 19 miliona eura.

Inače WBIF-ova podrška je potvrda da JP Autoceste FBiH u kordinaciji sa ostalim institucijama efikasno radi na osmišljavanju aplikacija, a sve to ima za krajnji cilj poštivanje visokih međunarodnih standard upravljanje projektima, s aspekta sigurnosne, okolišne i socijalne politike, implicira i kvalitetnije izvršenje same gradnje, te bolje standarde u praćenju izvršenja projektnih aktivnosti.

“Danas smo zaokružili jedan ciklus koji smo sami sebi dali u zadatak da u prvoj polovini ove godine završimo, a to je da dodijelimo ugovore i počnemo s građenjem dionica koje predstavljaju funkcionalnu cjelinu, koje nakon isteka roka od 30 mjeseci treba da povećaju prihod naplate cestarine. Danas smo potpisali ugovor sa renomiranom bh. firmom Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo s kojom radimo neke projekte”, izjavio je Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH.

On je istaknuo da je u ovom momentu 36 kilometara autoputa u izgradnji i da se radi na novih 28 kilometara za novih 450 miliona eura projekata koje treba da se dodijele u sljedećih desetak mjeseci u zavisnosti od toga kako banke budu pratile aktivnosti preduzeća.

“Ono što pred nama predstoji i nadam se da ćemo tu imati podršku praćenje Vlade FBiH kao što to imamo od resornog ministarstva a to je novi ciklus zaduženja od 850 miliona eura za dionicu od 51 kilometar od Ovčara do petlje Mostar jug, u suradnji sa EBRD-om i EIB-om. Dionicu Mostar sjever –  Mostar jug bi trebali uraditi sa bh. bankama očekujemo da će Vlada Federacije dati svoj doprinos i da ćemo što prije krenuti u realizaciju tih projekata”, izjavio je Terzić.

Trasa autoceste poddionica Ponirak – Vraca je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Vranduk – Ponirak i na jugu na poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica.

Poddionica Ponirak – Vraca duga je 2,65 km, a najznačajniji objekat na poddionici je tunel Zenica dužine 2475 m lijeva cijev i 2420 m desna cijev.

Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.

“Euro – asfalt u ovom trenutku ima nekoliko otvorenih gradilišta u zemlji i inostranstvu. Nakon izgradnje tunela Ričice i Pečuj čije radove privodimo kraju, tunel Zenica će biti treći koji gradimo na Koridoru Vc. Trenutno radimo na šest tunela što u BiH i regiji, a ovo danas će biti sedmi“, izjavio je Hamed Ramić, direktor Euro-asfalta.

Potpisivanjem ovog ugovora u zeničkoj regiji je u izgradnji pet dionica za novih 20 kilometra moderne autoceste na Koridoru Vc.

Završetkom ovih dionica izbjeći će se odvijanje tranzitnog saobraćaja kroz grad Zenicu i naselja sjeverno od Zenice Vraca, Nemila, Begov Han i Golubinja uz magistralnu cestu M17 kod Žepča. Nisu zanemarljive ni uštede u vremenu putovanja, a posebno su pozitivni efekti s aspekta bezbijednosti odvijanja saobraćaja, jer na postojećoj magistralnoj cesti nalazi se više direktnih priključaka u nivou što uzrokuje česte saobraćajne nesreće na ovom dijelu obilaznice.

“Današnjim potpisivanjem Ugovora o izgradnji poddionice Ponirak – Vraca nastavljamo napredovati na sjevernom dijelu Koridora Vc i počinjemo izgradnju novih 2,65 kilometara autoceste.  Potpis ugovora s domaćom kompanijom predstavlja dodatni poticaj privrednom razvoju naše zemlje”, izjavio je Denis Lasić, federalni ministar prometa i komunikacija.

Za kraj direktor Terzić je istaknuo na JP Autoceste FBiH trenutno uvode prvi od svih javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini ISO standard 37 001 koji je nada i osnova za borbu protiv korupcije.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment